Armenhuis

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstraat 79

Het Armenhuis is rond 1835 gebouwd als Diaconie‑Armenhuis van de Hervormde Kerk te Beetsterzwaag.

Er heerste destijds in deze streek bittere armoede.
Er waren twee afdelingen: één voor vrouwen en één voor mannen. De bewoners stonden onder een streng regime van een vader en moeder van het Armenhuis. In 1854 werd het pand herbouwd en vergroot (en qua lengte vrijwel verdubbeld). Vanaf die tijd kwamen de regenten van het Armenhuis bijeen in de regentenkamer, die zich bevond in het nieuw gebouwde voorhuis in neoclassicistische stijl.

Op de gevelsteen aan de voorkant is te lezen dat dit voorhuis in 1854 is gebouwd ter nagedachtenis aan Ypkjen Hillegonda baronesse van Lynden, echtgenote van mr. Johannes Luden Anthz (1805‑1874). Zij is in 1851 op 25‑jarige leeftijd overleden aan tuberculose.
Deze gevelsteen was lange tijd slecht te lezen, maar is ter gelegenheid van de Open Monumentendag van 11 september 2021 opgeknapt in het kader van de tentoonstelling ”Van Lyndens Erfenis”.

 

Het Armenhuis heeft nog tot 1927 gefunctioneerd. Daarna werd de achterbouw, het eigenlijke Armenhuis, in gebruik genomen als verenigingsgebouw van de Hervormde Kerk onder de naam ‘Ons Huis’.

In 2005 werd ‘Ons Huis’ door Muziekvereniging Euterpe (fanfare) in gebruik genomen als repetitielokaal. De bovenverdieping wordt verhuurd als woonruimte en de begane grond van het voorhuis is winkelruimte.

 

Hoofdstraat 79

www.euterpe-beetsterzwaag.nl