PUBLICATIES EN LINKS

Publicaties en links

Douwe de Graaf beschrijft in een serie van drie artikelen de eeuwenlange connectie tussen rijke families in Beetsterzwaag en het Voorwerk in Siegerswoude:
Deel 1: Het Voorwerk in Siegerswoude en Beetsterzwaag
Deel 2: De vervening geschilderd door Mancadan
Deel 3: Final Begrafenis, testament, afwikkeling

Een bewerking van deze artikelenserie is gepubliceerd in het kerstnummer van 2023 van het huis-aan-huisblad de Sa! Dit is de link: https://www.sa24.nl/reader/21126#p=36

 

Monumentenboekje
Stichting Historisch Beetsterzwaag heeft bij de Open Monumentendag van 2019 een boekje uitgebracht met beknopte achtergrondinformatie over een  aantal monumenten. Dit boekje is  te  koop  bij de Bakker van Verloop (Hoofdstraat 34) en tijdens bijeenkomsten en evenementen van Historisch Beetsterzwaag . Prijs 3 euro.
Monumenten In Beetsterzwaag – pag 1-6

 

 

In 2019 verscheen het boek ‘De geschiedenis van de adel en andere voorname families in Beetsterzwaag en Olterterp’ van de hand van Sib Boersma. Wie zich afvraagt waar al die statige panden in Beetsterzwaag toch vandaan komen, vindt het antwoord in dit boek. Omvang 178 pagina’s, prijs 25 euro.
Dit boek is niet meer verkrijgbaar.

 

 

 

Bij de tentoonstelling Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt van 2018 is een boek uitgebracht. In dit boek is het complete verhaal over Tinco’s familiegeschiedenis, zijn reizen naar de Oriënt, zijn museum in het Eysingahuis in Beetsterzwaag en zijn latere leven in Cannes terug te lezen.
Omvang 100 pag full-color, prijs 7,50 euro (ex verzendkosten).

Dit boek is te bestellen via: https://www.boekwinkeltjes.nl/b/188967088/Tinco-Lycklama-een-Friese-jonker/

 

 

Op 18 mei 2018  is het boek Beetsterzwaag, Beets en Olterterp in Historisch Perspectief, verschenen, samengesteld door Jelle Terluin, omvang 600 pagina’s. Dit boek is  uitverkocht. Wilt u er toch iets van weten, stuur dan een mail naar j.c.terluin@kpnmail.nl

 

 

 

 

Ronald van Immerseel en Peter Verhoeff – Statig Beetsterzwaag, Parklandschap rond een Fries dorp.
In dit boek wordt het ontstaan van het landschap
beschreven, met daarnaast ook de ontwikkeling van het dorp, de sociale verhoudingen tussen landgoedeigenaren en de lokale bevolking en de opkomst van het toerisme vanaf de negentiende eeuw. Bijzondere aandacht is er voor de landgoederen en buitenplaatsen zelf met hun karakteristieke parken en tuinen.
Uitgeverij Matrijs, 2016. ISBN 978 90 5345 497 8.
online bestellen

 

 

  • Ernst Huisman – Een kilometer adellijke huizen in Beetsterzwaag.
    Monument van de Maand. Jaargang 1, deel 6. 1986. (Niet meer verkrijgbaar). Een tweedehands exemplaar staat soms te koop op de website www.boekwinkeltjes.nl

 

 

In het Nieuwsblad van het Noorden van 31 oktober 1986 staat een lezenswaardig  artikel naar aanleiding van dit boek van Ernst Huisman.

Links