Terugblik 2021

Terugblik op 2021

Tentoonstelling: Van Lyndens Erfenis

 

De tentoonstelling
In de zomer van 2021 was van juni t/m 24 oktober in de voortuin en overtuin van Huize Lyndenstein (het huidige Revalidatie Friesland) een tentoonstelling over o.a. de schilderijencollecties die door Reinhard baron van Lynden en zijn vrouw Maria Catharina van Lynden – van Pallandt in 1899 resp. 1900 zijn geschonken aan het Rijksmuseum in Amsterdam.

 

Op woensdag 27 oktober was  Ons Huis omgetoverd tot filmhuis (Ons Huis is het voormalige Armenhuis, Hoofdstraat 79, achteringang via de steeg) .

Daar werd de film Bean: The Ultimate Disaster gedraaid. In deze film staat naast Mr. Bean het schilderij Whistlers Mother centraal.  Baron van Lynden had een ander schilderij van de Amerikaanse schilder Whistler in bezit. Vandaar dat deze filmvertoning inderdeel is van het Van Lynden project.

Flyer filmhuis 27 oktober 2021

 

 

Onthulling gevelsteen Lyndenstein
Op 11 april 2021 was de feestelijke onthulling van de opgeknapte gevelsteen van Huize Lyndenstein. Deze steen verwijst naar de eerste steenlegging van Lyndenstein op 11 april 1821 door Frans Godard van Lynden, die opdracht gaf tot de bouw van Lyndenstein.
Op dit Youtube filmpje is te zien hoe bestuursvoorzitter Peter Visch van Revalidatie Friesland de steen onthult.

Meer weten? Ga  naar de pagina  VAN LYNDENTENTOONSTELLING 2021

 

Project restauratie Graftrommel

Leden van de Tsjerkepaad commissie van de Sint-Martenskerk-Dorpskerk in Beetsterzwaag zorgen er met financiële steun van de Van Teyensfundatie voor dat in de loop van deze zomer  een graftrommel wordt teruggeplaatst op het kerkhof. Dankzij financiële steun van de Van Teyensfundatie kan dit project worden uitgevoerd. Bij de start van Tsjerkepaad op 3 juli a.s. zal de gerestaureerde graftrommel in het zonnetje worden gezet.

In de Leeuwarder Courant is op 4 maart 2021 een artikel verschenen over dit project.