WIE ZIJN WIJ

Contact: info@historischbeetsterzwaag.nl
Facebook: https://www.facebook.com/historischbeetsterzwaag/
Postadres: Vrijburgstrjitte 10, 9244 AW Beetsterzwaag

De zgenoemde ANBI gegevens van onze Stichting zijn te vinden op de pagina:
https://www.historischbeetsterzwaag.nl/anbi-gegevens/

De Stichting Historisch Beetsterzwaag is opgericht in december 2016 en voortgekomen uit de Werkgroep Historische Rondleidingen die bestaat sinds 2003.

Binnen de Stichting is een aantal enthousiaste vrijwilligers actief, die zonder winstoogmerk ons mooie dorp Beetsterzwaag aan belangstellenden willen laten zien. Een belangrijke activiteit is het organiseren van rondleidingen langs historische panden in Beetsterzwaag. Hiernaast organiseren we de jaarlijkse Open Monumentendag in het tweede weekend van september.

Het bestuur bestaat uit:
– Nardus Huiskes,  voorzitter
– Josien van den Berg, secretaris
– Heleen Verhage, penningmeester
– Sijanda Jelsma, werkgroep rondleidingen

Naast het bestuur zijn er enkele werkgroepen, waaronder de werkgroep Rondleidingen, de werkgroep Open Monumentendag, de werkgroep Tentoonstellingen en de werkgroep Funerair Erfgoed.