WIE ZIJN WIJ

Contact: info@historischbeetsterzwaag.nl
Facebook: https://www.facebook.com/historischbeetsterzwaag/
Postadres: Foarmear 9, 9244 HA Beetsterzwaag

De Stichting Historisch Beetsterzwaag is opgericht in december 2016 en voortgekomen uit de Werkgroep Historische Rondleidingen. Deze werkgroep bestaat sinds 2010 en viel eerder onder de Stichting Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten (BNG).

Onze Stichting bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers, die zonder winstoogmerk ons mooie dorp Beetsterzwaag aan alle belangstellenden willen laten zien. Een belangrijke activiteit is het organiseren van rondleidingen langs historisch Beetsterzwaag. Hiernaast organiseren we de jaarlijkse Open Monumentendag in het tweede weekend van september.

Ons bestuur bestaat uit:
– Nardus Huiskes,  voorzitter (midden op de foto)
– Sijanda Jelsma, secretaris (rechts op de foto)
– Heleen Verhage, penningmeester (links op de foto).

Naast het bestuur zijn er enkele werkgroepen, waaronder de werkgroep Rondleidingen, de werkgroep Open Monumentendag en de werkgroep die zich bezig heeft beziggehouden met de Tinco tentoonstelling die  in de zomer van 2018 in Beetsterzwaag was te zien.

Speciaal voor het Tinco project is een Comité van Aanbeveling opgericht, bestaande uit:
– Ernst Huisman, historicus Beetsterzwaag
Yme Kuiper, emeritus-hoogleraar in Groningen
– David Lisnard, burgemeester van Cannes
– Lucas Petit, curator Midden Oosten Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden
– Peter van Santen, honorair-consul Zuid-Frankrijk / Nice
– Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland
– Harry Tupan, algemeen directeur Drents Museum