WIE ZIJN WIJ

Contact: info@historischbeetsterzwaag.nl
Facebook: https://www.facebook.com/historischbeetsterzwaag/
Postadres: Foarmear 9, 9244 HA Beetsterzwaag

De Stichting Historisch Beetsterzwaag is opgericht in december 2016 en voortgekomen uit de Werkgroep Historische Rondleidingen die bestaat sinds 2003.

Binnen onze Stichting is een aantal enthousiaste vrijwilligers actief, die zonder winstoogmerk ons mooie dorp Beetsterzwaag aan belangstellenden willen laten zien. Een belangrijke activiteit is het organiseren van rondleidingen langs historische panden in Beetsterzwaag. Hiernaast organiseren we de jaarlijkse Open Monumentendag in het tweede weekend van september.

Ons bestuur bestaat uit:
– Nardus Huiskes,  voorzitter (midden op de foto)
– Sijanda Jelsma, secretaris (rechts op de foto)
– Heleen Verhage, penningmeester (links op de foto).

Naast het bestuur zijn er enkele werkgroepen, waaronder de werkgroep Rondleidingen, de werkgroep Open Monumentendag.