Terugblik 2018

Terugblik op 2018

2018 was een bijzonder jaar voor Stichting Historisch Beetsterzwaag. Dat jaar stond volledig in het teken van de tentoonstelling over Tinco Lycklama. Veel dank gaat uit naar onze subsidiegevers, sponsor, vrijwilligers en alle andere betrokkenen.

In de zomer van 2018 was in het kader van Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad 2018 de tentoonstelling Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt te zien in Beetsterzwaag.
We hebben maar liefst 5500 bezoekers mogen verwelkomen. Inclusief het nevenprogramma ruim 7500. Meer weten? Lees de  Rapportage Tinco tentoonstelling.

 

 

Foto Sietse de Boer

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Opsterland op 7 januari 2019 bedankte burgemeester Ellen van Selm alle vrijwilligers die hebben meegewerkt aan het succesvolle culturele jaar 2018. Zij deed dit door symbolisch een bos bloemen te geven aan Heleen Verhage, bestuurslid van St. Historisch Beetsterzwaag en coördinator van de Tinco-tentoonstelling. Onze trouwe mediapartner de SA schreef er over.

 

 

Nagenieten van alles rond Tinco kan op verschillende manieren:

Boek bij Tinco-tentoonstelling
Er is een  boek uitgebracht waarin de hele tentoonstelling is na te lezen.  U koopt dit boek van 100 pagina’s full colour voor slechts 7,50 euro bij Drogisterij DA, Hoofdstraat 36.
Bij toezending per post komt er 5 euro bij voor verzendkosten ( bij 1, 2 of 3 boeken, bij meer boeken is het duurder). Maak het juiste bedrag over op IBAN NL78RABO 0314956778 t.n.v. Stichting Historisch Beetsterzwaag, onder vermelding van het aantal boekjes, uw naam, adres en e-mail. Of stuur eerst een mail naar: info@historischbeetsterzwaag.nl

 

 

Schilderijen van Theo de Feyter
Van februari – juni 2019 waren  in de van Teyenszaal in zalencentrum de Buorskip , (Vlaslaan 26) vier schilderijen te zien die kunstenaar Theo de Feyter maakte naar aanleiding van de Tinco tentoonstelling.
Met de klok mee: het Grietenijhuis waar de tentoonstelling was, het Eysingahuis waar Tinco zijn eerste museum had in 1871, het Lycklamahuis waar Tinco is geboren, de grafkapel in Wolvega waar Tinco ligt begraven.

Deze schilderijen hangen nu in de hal van Restaurant Prins Heerlijck, Hoofdstraat 23.

 

 

Documentaire over Tinco
Omrop Fryslân maakte in 2018 een documentaire over Tinco Lycklama. Deze is terug te zien op NPO2 of op Omrop Fryslân of bekijk de trailer.
Hiernaast is  door de Stichting Historisch Beetsterzwaag een film gemaakt voor het schoolprogramma bij de tentoonstelling. Deze film is terug te kijken via youtube.