OVERIGE ACTIVITEITEN

OVERIGE ACTIVITEITEN

In 2018 worden diverse  nevenactiviteiten georganiseerd die aansluiten bij de Tinco Tentoonstelling in Beetsterzwaag,

Tinco’s Tsjerkepaad
Twee exposities van auteur en beeldend kunstenaar Gerhild van Rooij, in samenwerking met Tsjerkepaad 


Franciskuskerk, Lycklamaweg 8, 8471 JX Wolvega
Blijvende sporen, Tinco in Wolvega, fotografische impressies van de kapel.
Tinco’s bekering naar het Rooms-Katholieke geloof begon bij het graf van Christus in Jeruzalem. Tinco stichtte op de begraafplaats bij de Franciscuskerk in Wolvega een prachtige houten grafkapel met grafkelder voor hem en zijn vrouw Juliana. Delen van de in 1878 op de Wereldtentoonstelling van Parijs bekroonde kapel sieren de huidige kapel.
Openingstijden: 7 juli – 8 september, zaterdagen 13.30 – 17.00 uur

Bij deze tentoonsteling is een lezing in Wolvega op donderdagavond 19 juli.

 

 Sint-Hippolytuskerk, Achterwei 6, 9246 TL Olterterp
Tinco, de eik op het familiewapen van Lycklama à Nijeholt (nieuw hout), foto’s en tekstobjecten.
In de kerk in Olterterp hangen rouwborden van de familie Lycklama à Nijeholt waartoe Jhr. Tinco behoort. Bovenop de eikenstam met wortels, ontspruiten drie eikels: Nijeholt – nieuw hout. In de kunstwerken staat die eik symbool voor groei, trouw, rijkdom, vergankelijkheid.
Openingstijden: zondag 8 juli tm zondag 2 september, zaterdag en zondag van 13-17 uur.

 

Arrangement  arm-rijk
De rijke families in Beetsterzwaag waren veelal grootgrondbezitter. Zij wisten hun rijkdom te vergroten door de veenafgravingen in het nabijgelegen Nij Beets. Wie hier meer van wil weten bezoekt het Openluchtmuseum It Damshûs in Nij Beets.
Dit museum biedt o.a. het  arrangement arm-rijk aan, waarbij u ook de Tinco tentoonstelling in Beetsterzwaag bezoekt.
Data: 11 juli, 15 augustus en 5 september
Kosten 27,50 euro pp. (entree, koffie, lunch en rondleidingen).
Aanmelden kan tot een week van te voren, tel. 06 83 69 40 95.

In voorbereiding zijn:

  • enkele bus excursies vanuit Drachten naar Beetsterzwaag en Wolvega, onder leiding van twee ervaren dorpsgidsen uit Beetsterzwaag. Inclusief lunch in Beetsterzwaag.
  • tijdens de dagen dat de tentoonstelling open is, van woensdag tot en met zondag, is er dagelijks om 14.00 uur een historische rondleiding door de Hoofdstraat van Beetsterzwaag. Gidsen vertellen de familiegeschiedenis van jonkheer Tinco Lycklama às Nijeholt bij de monumentale panden.