Terugblik 2019

Terugblik op 2019

Binnenkijken – 16 nov 2019
De SA24 organiseerde in het najaar van 2019 de ‘Moanne fan it Erfskip’.
Historisch Beetsterzwaag deed mee met ‘Binnen Kijken’. Deze middag waren er rondleidingen in kleine groepen langs monumenten in Beetsterzwaag, waarbij de deelnemers  in negen panden een kijkje  konden nemen.
Persbericht Binnen Kijken.

Architectuurkenner Bé Lamberts gaf op 19 november 2019  een lezing over Monumenten in Opsterland.
https://emagazine.sa24.nl/monumenten-in-opsterland/

 

 

Open Monumentendag 14 sept 2019
Programmafolder Beetsterzwaag OMdag 14 sept 2019

Het landelijke Open Monumenten-weekend had dit jaar als thema ‘Plekken van Plezier’.   Beetsterzwaag deed hier aan mee. Er waren een aantal panden open en de populaire rondleiding ‘Adellijk wandelen’ werd gratis aangeboden.

In het Lycklamapark (achter Hoofdstraat 80)  was de jaarlijkse Kunstmarkt van KunstinOpsterland. Er deden 30 kunstenaars mee,  afkomstig uit het hele land. Even tot rust komen en bloembollen kopen kon in de Tropische Kas, die dit jaar 150 jaar bestaat. In de Tropische kas waren ook twee Kunst-Workshops.
In Kunsthuis Syb was de slotpresentatie van een jonge kunstenaar en in het Grietenijhuis konden bezoekers een kijkje nemen bij de nieuwe expositie ACCENT.

In Ons Huis (Hoofdstraat 79) vertelde Joop Wittermans over schrijver/dichter Jan Slauerhoff, die korte tijd in Beetsterzwaag heeft gewoond.

Persbericht Open Monumentendag 14 sept. 2019 Beetsterzwaag

Poster OM-dag 14 sept. Beetsterzwaag

 

Mini Tinco expositie
In het najaar van 2019 was een  serie van vijf panelen uit Cannes over Tinco Lycklama,te zien bij de winkel Lynde Living op de bovenste verdieping, Hoofdstraat 19.
Lynde Living verkoopt nog steeds de in 2018 uitgebrachte Tinco wijnen en tegenwoordig ook Perzische tapijten.

 

 

 

Boek Sib Boersma
In 2019 verscheen het boek ‘De geschiedenis van de adel en andere voorname families in Beetsterzwaag en Olterterp’ van de hand van Sib Boersma.

Wie zich afvraagt waar al die statige panden in Beetsterzwaag toch vandaan komen en wie daar gewoond hebben, vindt het antwoord in dit boek. Er staan bijzondere verhalen in over de families (en hun onderlinge verwantschappen) Fockens, Van Lynden, Van Teijens, Van Boelens, Lycklama à Nijeholt en Van Harinxma thoe Slooten.

Voor bestelinformatie zie de pagina boeken en links