TINCO LEZINGEN 2018

Prominente sprekers gaven in de zomer van 2018 lezingen bij de Tinco tentoonstelling. De lezingen werden gehouden in het Lycklamahuis (geboortehuis van Tinco), Hoofdstraat 80, 9244 CP Beetsterzwaag. Voorafgaand aan de lezing kon men  het Lycklamahuis  bekijken, waar o.a. portretten hangen van de ouders van Tinco. Buiten de lezingen om is het Lycklamahuis niet toegankelijk voor bezoek. Het Lycklamahuis  is toegankelijk voor rolstoelen.

Dit lezingenprogramma is georganiseerd in samenwerking met Cultbee (Stichting Cultuur Beetsterzwaag).

 

2 september 2018 – Twee korte lezingen op Landgoeddag
Als onderdeel van de Landgoeddag Lycklama waren er twee korte lezingen van 20 minuten in het Lycklamahûs.

  • Jikke Huisman: Verhalen uit het Lycklamahûs
  • Bearn Bilker: Friese Adel: oars as oars

 

 

 

De  tien Tinco lezingen in de trouwzaal van het Lycklamahûs

Het lezingenprogramma was een groot succes: zeven van de tien lezingen waren uitverkocht en de waardering voor de lezingen was hoog. In totaal werden de lezingen bijgewoond door 650 bezoekers. Enkele deelnemers  woonden zelfs alle lezingen bij! De organisatie dankt alle sprekers voor hun bijdrage en gemeente Opsterland voor het ter beschikking stellen van het Lycklamahûs.

 

 

30 augustus 2018 – Friese adel: oars as oars (uitverkocht)
Spreker: Bearn Bilker, Stichting Staten en Stinzen.
In Friesland was veel adel. Bijna elk dorp had wel een edel geslacht op een state. Waren de Friese adellijke families anders dan adel elders in het land of in het buitenland? Hoe is de adel ontstaan en hoe is het hen vergaan? Aan de hand van enkele voorbeelden van families, o.a. de Harinxma’s, de Sytzama’s, de Heemstra’s maar ook zeker de Lycklama’s, zullen we stil staan bij de typische trekken van de Friese adel. Persbericht

 

23 augustus 2018 – Verhalen uit het Lycklamahuis (uitverkocht)
Jelle Ernst Dickhoff en Jikke Huisman, Beetsterzwaag.
Over de geschiedenis van het gebouw, de bewoners en de hondjes die er woonden, het personeel, de tuinen, over wat Tinco en Juliana in hun brieven schrijven over hun bezoeken aan Beetsterzwaag. U krijgt grappige anekdotes te horen en krijgt letterlijk een kijkje in de keuken van het Lycklamahuis. Persbericht

 

16 augustus 2018 – Over maskers en kleding op schilderijen in de Tinco-tentoonstelling (40 personen)
Gerhild van Rooij, cultuurpublicist en kunstenaar.
Op de schilderijen in de Tinco tentoonstelling zijn kostbare handgemaakte westerse en oosterse kostuums en maskers te zien. De 19de eeuw was de laatste eeuw waarin de aristocratie zich zeer kostbaar kleedde en verkleedde, zoals op het schilderij “Bal Travesti chez le Baron Lycklama, 1874” (Pierre Tetar van Elven). Persbericht.

Deze lezing is op 18 september herhaald in Roden. Zie Roderjournaal

 

9 augustus 2018 – Avonturiers op zoek naar schatten en faam. Archeologie ten tijde van Lycklama (60 personen)
Spreker: Dr. Lucas Petit, conservator Midden Oosten van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden.
Wie waren er ten tijde van Tinco aan het graven in het Midden Oosten? Hoe ging zo’n opgraving in z’n werk? Wat waren de gevaren? Wat is er gevonden? Persbericht

 

26 juli 2018 – Marius Bauer, tijdgenoot en zielsverwant van Tinco Lycklama (40 personen; 35 graden Celcius).
Spreker: Ellis Mensinga, oud conservator Volkenkunde van het Museon.
De kunstenaar Marius Bauer (1867-1932) wordt wel de grootste Nederlandse oriëntalist genoemd. In Moskou deed hij verslag van de kroning van Tsaar Nicolaas II in reisbrieven en tekeningen. Tinco Lyclama was één jaar eerder in Moskou en zag daar soortgelijke zaken als Bauer.
Bauer ging vervolgens naar de Oriënt, het Midden-Oosten, Noord-Afrika, India, Indonesië en het Verre oosten. Van wat hij zag maakte hij tekeningen, schilderijen en etsen.

 

 

19 juli – lezing in WOLVEGA  (uitverkocht)
Tinco en de wereldtentoonstelling van Parijs.

Spreker: Gerhild van Rooij, cultuurpublicist en kunstenaar.
Tinco ligt begraven op de begraafplaats van de Sint Franciscuskerk in Wolvega. Bij het graf staat een kapel. De oorspronkelijke (houten) kapel kocht Tinco op de wereldtentoonstelling van Parijs.
De locatie van deze lezing is: Lycklama Stins, Deken Mulderstraat 1, 8472 AB Wolvega

Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met de Tsjerkepaad-commissie van de  Franciscuskerk te Wolvega en sluit aan bij de expositie aldaar.

 

12 juli 2018 – Tinco in Syrië – toen en nu (uitverkocht)
Spreker: Theo de Feyter, archeoloog / kunstenaar / Syrië kenner.
In deze lezing wordt de reis van Tinco door Syrië gevolgd aan de hand van de schilderijen  die Theo de Feyter vanaf de jaren negentig tot 2017 in Syrië maakte.  Met aandacht voor de veranderingen in het gebied en de moderne tijd. Een aantal werken maakt deel uit van de de Tinco tentoonstelling.
Artikel uit NRC Handelsblad, bij eerdere expositie in Belvédère.
Persbericht Tinco Lezing 12 juli

 

 

5 juli 2018 – De vier werelden van jonkheer Tinco (uitverkocht)
Spreker: Prof. Dr. Yme Kuiper, emeritus hoogleraar RUG Groningen
Tinco  en de tijd waarin hij leefde: a. afkomst uit Friese (nieuwe) adel; b. de wereld van de (Nederlandse) notabelen met hun buitenplaatsen; c. de aantrekkingskracht van verre, vreemde culturen (oriëntalisme) ; d. de revival van het katholicisme in  tweede helft 19de eeuw.
Persbericht Tinco Lezing 5 juli

 

 

28 juni 2018 – Tinco in de stad van de Perzen (uitverkocht)
Spreker: Dr. Corien Vuurman, foto- en cultuurhistoricus, Nijmegen.
Tinco’s reis door Perzië en zijn bezoek aan Persepolis worden in een cultuurhistorische context geplaatst.
Corien Vuurman vertelt over reizen in het 19de eeuwse Iran en over de Iraanse geschiedenis en cultuur. Met in het bijzonder aandacht voor de antieke oudheden, met name die in Persepolis, waarbij Tinco’s reis wordt vergeleken met die van andere Europese reizigers.
Corien Vuurman promoveerde op het proefschrift Fascinatie voor Persepolis (de gedrukte versie is uitverkocht). Het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden had hier het afgelopen voorjaar een tentoonstelling over. Filmpje op youtube over deze tentoonstelling. Duur 1 minuut.
Website met Nederlandse vertaling van reisverslag Tinco over Persepolis: www.inpersepolis.org

 

21 juni 2018 – Tinco Lycklama en de Foundation, een digitaal avontuur tot leven gewekt (uitverkocht)
Spreker: Hans Zijlstra, bestuurslid Tinco Lycklama Foundation.
In Cannes is een Rue Lycklama. Die straatnaam was het begin van veel speurwerk uitmondend in de Tinco Lycklama Foundation. U wordt meegenomen op een (digitale) beeldreis met Tinco, langs bijzondere mensen en plaatsen en de ontdekkingen die de Foundation daarbij deed.
Powerpoint lezing Hans Zijlstra