TINCO PROJECT 2018

Met het project over Tinco Lycklama à Nijeholt  hebben we in het Culturele Hoofdstad Jaar Leeuwarden Friesland 2018 de culturele geschiedenis van Beetsterzwaag (19e eeuw) laten herleven voor een groot publiek en in een internationaal kader geplaatst.

Zie het menu onderop het scherm voor meer webpagina’s over het Tinco project.

 

Lycklamahus

Beetsterzwaag was in de 19e eeuw de woonplaats van diverse adellijke families, waaronder Lycklama à Nijeholt.  Deze families hebben voor een groot deel de huidige sfeer in Beetsterzwaag bepaald, o.a. door de nagelaten landgoederen, landhuizen, bossen en parken. Deze erfenis leent zich voor presentatie in de Culturele Hoofdstad 2018.

 

 

Beetsterzwaag biedt cultuur, natuur en recreatie.
De presentatie hiervan willen we ophangen aan het leven en werk van onze opmerkelijke maar vergeten dorpsgenoot Tinco Lycklama à Nijeholt (1837-1900). Tinco is een middel om verschillende thema’s zoals het erfgoed en de cultuur van Beetsterzwaag te tonen aan publiek om zo de geschiedenis van Beetsterzwaag levend te houden.
Tinco Lycklama à Nijeholt, geboren en opgegroeid in Beetsterzwaag, was de eerste Nederlandse oriëntalist. Hij was een kleurrijk persoon, wereldreiziger, onderzoeker, muzikaal talent, kunstverzamelaar, vreemde vogel, levenskunstenaar.

 

De Stichting Historisch Beetsterzwaag haalde in 2018 het museum dat Tinco 150 jaar geleden in Beetsterzwaag had ingericht terug vanuit Cannes naar Beetsterzwaag. Dit is wat we doen:

  • Hoofdonderdeel is de tentoonstelling Tinco Lycklama: een Friese jonker in de Oriënt van 8 juni t/m 9 september (verlengd tm 23 september)  in Hoofdstraat 17 te Beetsterzwaag.  Voor deze tentoonstelling stelt het Musée de la Castre uit Cannes maar liefst 180 bruiklenen ter beschikking. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met de Tinco Lycklama Foundation.
  • Tijdens de tentoonstellingsperiode was er een nevenprogramma bestaande uit: lezingen, rondleidingen, concert (o.a. uitvoering van door Tinco geschreven muziek), een documentaire van Omrop Fryslân  over het leven van Tinco, diverse nevenexposities in samenwerking met Tsjerkepaad, een scholenprogramma en ter afsluiting een bal masqué.
  • Er werd samengewerkt met verschillende organisaties in en rond Beetsterzwaag, o.a. Stichting Beekdallandschap Koningsdiep/ de Nije Boarn, St. Kunstpromotie Beetsterzwaag, Kunsthuis Syb, de Tropische kas, St. Cultuur Beetsterzwaag (Cultbee) en de plaatselijke ondernemers.

Het  Comité van Aanbeveling voor het Tinco project bestond uit:
– Ernst Huisman, historicus Beetsterzwaag
Yme Kuiper, emeritus-hoogleraar in Groningen
– David Lisnard, burgemeester van Cannes
– Lucas Petit, curator Midden Oosten Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden
– Peter van Santen, honorair-consul Zuid-Frankrijk / Nice
– Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland
– Harry Tupan, algemeen directeur Drents Museum