HOME

 

Welkom in Beetsterzwaag

Het statige dorp Beetsterzwaag met haar adellijke geschiedenis telt maar liefst 49 Rijksmonumenten,  de meeste in de Hoofdstraat.
Hiernaast het voormalige kantongerecht, met daarvoor het beeld Herfsttij van Jan Loman, veelzijdig kunstenaar.
Meer informatie over de rijksmonumenten in Beetsterzwaag op de pagina Historische Panden.

ACTUEEL:

Duo-Expositie 2024 – Jan Loman in Beetsterzwaag en Gorredijk

De Opsterlandse kunstenaar Jan Loman (1918-2006) heeft een groot en divers oeuvre nagelaten. Jan Loman is in 1918 in Bolsward geboren en groeide op in Gorredijk.
Na studie en werk elders, is Loman in 1963 neergestreken in Beetsterzwaag, waar hij tot zijn overlijden in 2006 woonde en werkte. Hij was beeldhouwer, graficus, schilder en dichter.
In de zomer van 2024 zijn er twee tentoonstellingen:

  • Museum Opsterlân Gorredijk: “Door de ogen van Jan Loman”
  • Overtuin  Lycklamahûs Beetsterzwaag: ”Jan Loman, veelzijdig kunstenaar’

Beide exposities hebben hun officiële opening op 18 mei 2024.

eerste persbericht Lomanexpo zomer 2024

artikel over Jan Loman in Sa! van 28 februari 2024

Artikelenserie Douwe de Graaf

Op de pagina Publicaties is het derde en laatste artikel van Douwe de Graaf over de connectie tussen Siegerswoude en Beetsterzwaag geplaatst. Een bewerking van deze artikelenserie is gepubliceerd in het kerstnummer van de Sa! Dit is de link: https://www.sa24.nl/reader/21126#p=36

Artikel over schilderijencollectie Van Lynden – Van Pallandt

Senior conservator Jenny Reynaerts gaf in 2021 een lezing over de schilderijen collectie van het echtpaar Van Lynden – Van Pallandt. Deze lezing was onderdeel van de lezingenserie bij de tentoonstelling ”Van Lyndens Erfenis”. Nadien heeft Reynaerts meer onderzoek gedaan naar deze collectie, wat heeft geleid tot een  artikel in het Rijksmuseumbulletin. Dit (Engelstalige) artikel is gepubliceerd in december 2023. Het is te lezen (en gratis te downloaden) via deze link: https://bulletin.rijksmuseum.nl/article/view/18495
Belangstellenden die graag een hardcopy ontvangen van dit artikel kunnen contact opnemen met info@historischbeetsterzwaag.nl

GEWEEST in 2023

Moanne fan it Erfskip 2023

Evenals vorig jaar heeft  Sa!Media ook dit jaar weer de Moanne fan it Erfskip georganiseerd. Met dit initiatief wordt invulling gegeven aan de landelijke maand van de geschiedenis.Alle activiteiten van de Moanne zijn terug te vinden via het emagazine:
https://emagazine.sa24.nl/

Op 23 oktober was de aftrap met een lezing in Lyndenstein over het kinderziekenhuis Cornelia-Stichting. Sprekers waren Gerda Vermeer en Jan Woudstra.
Deze lezing is terug te kijken via de link:
Lezing kinderziekenhuis Cornelia-Stichting

De tweede activiteit in Beetsterzwaag was de lezing op 15 november in de Buorskip van Frank Terpstra over Luitje de Goed, in Beetsterzwaag vooral bekend als architect (hij bouwde o.a. het jugendstil pand van de Bakkers van Verloop).
Derze lezing is terug te kijken via de link:
Lezing over Luitje de Goed

De derde activiteit in Beetsterzwaag is een digitale rondleiding in het pand Hoofdstraat 62. Dit huis heeft veel bewoners gekend, waaronder Rijnhard baron van Harinxma thoe Slooten, de grootvader van Jeanne Bieruma Oosting.
Filmpje binnen kijken in notariswoning Beetsterzwaag

Op  woensdag 11 oktober 2023 gaf Heleen Verhage de lezing Tinco Lycklama: een Friese jonker in de Oriënt in Zalencentrum De Rank in Wolvega.  Na de pauze werd de documentaire van FryslanDok over Tinco gedraaid. Voor meer informatie over deze tentoonstelling zie:
Tinco tentoonstelling 2018
Persbericht Tinco lezing Wolvega

Open Monumentendag zaterdag 9 september 2023

Zoals gebruikelijk deed Beetsterzwaag mee aan de jaarlijkse Open Monumenten Dag. Historische panden in Beetsterzwaag en hun oorspronkelijke bewoners namen de bezoekers mee in de geschiedenis.
Voor meer informatie klik door naar:
OPEN MONUMENTENDAG

 

Geschiedenismiddagen

Hoe oud is Beetsterzwaag eigenlijk?
En waarom werden nou net in dit dorp zoveel adellijke huizen gebouwd? Wie waren de bewoners? Activiteitencentrum voor ouderen It Klaverblêd en Historisch Beetsterzwaag verzorgden samen drie middagen over de geschiedenis van Beetsterzwaag.

De lezingen werden goed ontvangen en zeer goed bezocht.
Er komt een vervolg, zie informatie onder lezingen.

 

Straatnamenlezing 28 februari 2023: boeiend en informatief

Aan de hand van beelden werden plm. 120 bezoekers meegenomen in de lange geschiedenis van het ontstaan van Beetsterzwaag en zijn stratenplan.
Jelle Terluin, oud-onderwijzer en amateur-historicus bracht dit boeiend en duidelijk voor het voetlicht in De Buorskip.

Beetsterzwaag is ontstaan tussen het jaar 1000 en 1200. Toen in het westen langs de Middelzee, de bewoonde gronden door de hoger wordende zeespiegel en het buiten zijn oevers tredende Ouddiep steeds vaker werden overstroomd, zochten de mensen een veilig heenkomen op de hoger gelegen zandgronden. De boeren moesten de grond dus veroveren op de natuur. Het huidige stratenplan is te herleiden tot deze vroege bewoning door boeren.De lezing  vond plaats op de geboortedag van Jan Loman, kunstenaar uit Beetsterzwaag, o.a.  bekend van het Waddenzee-logo.  Deze dag was bewust gekozen omdat de Jan Lomanleane de laatste straatnaam is die is toegevoegd aan het stratenplan.
En al die andere straatnamen in Beetsterzwaag dan? Die kwamen ook stuk voor stuk aan bod (bv. Boslaan zie afbeelding), of de naam nu adellijke connectie had of juist helemaal niet…. Jelle Terluin wist ze allemaal te duiden.

 

 

Wandeltip Adellijk wandelen

Ga  op eigen gelegenheid adellijk wandelen in Beetsterzwaag en laat je daarbij meenemen door Jort Kelder. Deze wandeling begint bij het Witte Huis in Olterterp en is 11 km.
Routebeschrijving en meer informatie: Beleefroute – In adellijke voetsporen

 

Terugblik 2022 – Tentoonstelling:
Jeanne Bieruma Oosting terug in Beetsterzwaag

In het najaar van 2021 is een biografie uitgebracht over Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994), geschreven door Jolande Withuis. Deze biografie was de aanleiding voor een nieuwe buitententoonstelling in Beetsterzwaag over het veelbewogen maar vooral ook uiterst productieve leven van deze kunstenares. Ze heeft een groot aantal prijzen gewonnen.

Jeanne was de kleindochter van Reinhard baron van Harinxma thoe Slooten, die tot aan zijn dood in 1928 op landgoed Lauswolt woonde. De jonge Jeanne kwam er regelmatig. De omgeving inspireerde haar tot het maken van tekeningen, etsen en aquarellen. Ze koos in haar verdere leven haar eigen pad, maar kwam toch regelmatig terug op Lauswolt. Na het overlijden van haar moeder in 1954 erfden de drie kinderen het landgoed. Lauswolt werd verkocht en is nadien hotel geworden.
Deze tentoonstelling was van 14 mei t/m 23 oktober in de overtuin van het Lycklamahûs. 
Meer informatie op de pagina JEANNE BIERUMA OOSTING

Benieuwd naar alle activiteiten die er waren georganiseerd rond deze expositie?
Lees dan hier het uitgebreide verslag.