HOME

Welkom in Historisch Beetsterzwaag

Bezoek de middagen over de geschiedenis van Beetsterzwaag in
It Klaverblêd, ingang De Buorskip, Vlaslaan 26

Voor 7 juni 2023 14.00 uur (de laatste lezing in deze serie) zijn nog enkele plaatsen vrij!

Van harte welkom na opgave: mail s.v.p. naar aanmelding@historischbeetsterzwaag.nl

Hoe oud is Beetsterzwaag eigenlijk?
En waarom werden nou net in dit dorp zoveel adellijke huizen gebouwd? Wie waren de bewoners? U hebt vast nog veel meer vragen…
Activiteitencentrum voor ouderen It Klaverblêd en Historisch Beetsterzwaag verzorgen samen drie middagen over de geschiedenis van Beetsterzwaag. Sijanda Jelsma van Historisch Beetsterzwaag neemt u in woord en beeld mee naar het verleden.

Elke middag heeft een andere interessante invulling:

Geweest: 12 april 2023 om 14.00 u: 700 jaar Beetsterzwaag
Deze ingesproken presentatie van een half uur begint bij de ijstijd en doorloopt daarna de gebeurtenissen in de daarop volgende eeuwen, die op Opsterland en met name Beetsterzwaag van invloed zijn geweest. Het verhaal wordt ondersteund door veel afbeeldingen. Een lange geschiedenis in een notendorp.

Geweest: 10 mei  2023 om 14.00 u: de geschiedenis van Beetsterzwaag en de adel een beamerpresentatie
Aan de hand van diverse afbeeldingen wordt de interessante geschiedenis van de adel in Beetsterzwaag verteld. Vanaf de komst van Rijnhard van Lynden in 1782 begint de bekendheid van Beetsterzwaag als ‘deftig’ dorp. We maken in deze presentatie kennis met vier adellijke families.

NOG ENKELE PLAATSEN! 7 juni 2023 om 14.00 u: de Van Teyens- dynastie
De familie Van Teyens heeft al 500 jaar banden met Beetsterzwaag. Ze was rijk en invloedrijk, maar niet van adel. Hun verhaal is interessant en mysterieus. Deze presentatie met veel afbeeldingen is ook weer via de beamer te bekijken en daarbij vertelt iemand van de stichting Historisch Beetsterzwaag de ‘weetjes’.

Deze middagen worden u aangeboden door It Klaverblêd, consumpties voor eigen rekening.

 

Straatnamenlezing 28 februari jl: boeiend en informatief

Aan de hand van beelden werden plm. 120 bezoekers meegenomen in de lange geschiedenis van het ontstaan van Beetsterzwaag en zijn stratenplan.
Jelle Terluin, oud-onderwijzer en amateur-historicus bracht dit boeiend en duidelijk voor het voetlicht in De Buorskip.

Beetsterzwaag is ontstaan tussen het jaar 1000 en 1200. Toen in het westen langs de Middelzee, de bewoonde gronden door de hoger wordende zeespiegel en het buiten zijn oevers tredende Ouddiep steeds vaker werden overstroomd, zochten de mensen een veilig heenkomen op de hoger gelegen zandgronden. De boeren moesten de grond dus veroveren op de natuur. Het huidige stratenplan is te herleiden tot deze vroege bewoning door boeren.De lezing  vond plaats op de geboortedag van Jan Loman, kunstenaar uit Beetsterzwaag, o.a.  bekend van het Waddenzee-logo.  Deze dag was bewust gekozen omdat de Jan Lomanleane de laatste straatnaam is die is toegevoegd aan het stratenplan.
En al die andere straatnamen in Beetsterzwaag dan? Die kwamen ook stuk voor stuk aan bod (bv. Boslaan zie afbeelding), of de naam nu adellijke connectie had of juist helemaal niet…. Jelle Terluin wist ze allemaal te duiden.

 

 

 

Beetsterzwaag telt maar liefst 49 Rijksmonumenten, waarvan de meeste in de Hoofdstraat zijn te vinden.
Op de foto hier zie je Huize Lyndenstein, onderdeel van het huidige Revalidatie Friesland.
Meer informatie over de rijksmonumenten in Beetsterzwaag is te vinden op de pagina Historische Panden.

 

Online lezing Jenny Reynaerts

In het kader van het project ‘De Moanne fan it Erfskip’ van Sa!Media staat  de lezing van Jenny Reynaers  ‘De collectie Van Lynden – Van Pallandt op waarde geschat’  online.
Jenny Reynaerts is senior conservator 19e eeuw van het Rijksmuseum in Amsterdam. Deze lezing was onderdeel van de lezingenserie bij de buitententoonstelling ”Van Lyndens Erfenis” in 2021. Door corona konden maar weinig mensen deze lezingen bijwonen.
Link naar deze lezing  in het geval de bovenstaande link niet werkt:
Lezing Jenny Reynaerts op youtube kanaal SHB

 

Wandeltip Adellijk wandelen

Ga deze winter op eigen gelegenheid adellijk wandelen in Beetsterzwaag en laat je daarbij meenemen door Jort Kelder. Deze wandeling begint bij het Witte Huis in Olterterp en is 11 km.
Routebeschrijving en meer informatie: Beleefroute – In adellijke voetsporen

 

Terugblik 2022 – Tentoonstelling:
Jeanne Bieruma Oosting terug in Beetsterzwaag

In het najaar van 2021 is een biografie uitgebracht over Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994), geschreven door Jolande Withuis. Deze biografie was de aanleiding voor een nieuwe buitententoonstelling in Beetsterzwaag over het veelbewogen maar vooral ook uiterst productieve leven van deze kunstenares. Ze heeft een groot aantal prijzen gewonnen.

Jeanne was de kleindochter van Reinhard baron van Harinxma thoe Slooten, die tot aan zijn dood in 1928 op landgoed Lauswolt woonde. De jonge Jeanne kwam er regelmatig. De omgeving inspireerde haar tot het maken van tekeningen, etsen en aquarellen. Ze koos in haar verdere leven haar eigen pad, maar kwam toch regelmatig terug op Lauswolt. Na het overlijden van haar moeder in 1954 erfden de drie kinderen het landgoed. Lauswolt werd verkocht en is nadien hotel geworden.
Deze tentoonstelling was van 14 mei t/m 23 oktober in de overtuin van het Lycklamahûs. 
Meer informatie op de pagina JEANNE BIERUMA OOSTING

Benieuwd naar alle activiteiten die er waren georganiseerd rond deze expositie?
Lees dan hier het uitgebreide verslag.

 

Terugblik 2021 – Tentoonstelling: Van Lyndens Erfenis

Zie ook de pagina’s:  VAN LYNDENTENTOONSTELLING 2021 en  LEZINGEN en RONDLEIDINGEN.

 

De tentoonstelling
In de zomer van 2021 was van juni t/m 24 oktober in de voortuin en overtuin van Huize Lyndenstein (het huidige Revalidatie Friesland) een tentoonstelling over o.a. de schilderijencollecties die door Reinhard baron van Lynden en zijn vrouw Maria Catharina van Lynden – van Pallandt in 1899 resp. 1900 zijn geschonken aan het Rijksmuseum in Amsterdam.

 

Op woensdag 27 oktober was  Ons Huis omgetoverd tot filmhuis (Ons Huis is het voormalige Armenhuis, Hoofdstraat 79, achteringang via de steeg) .

Daar werd de film Bean: The Ultimate Disaster gedraaid. In deze film staat naast Mr. Bean het schilderij Whistlers Mother centraal.  Baron van Lynden had een ander schilderij van de Amerikaanse schilder Whistler in bezit. Vandaar dat deze filmvertoning inderdeel is van het Van Lynden project.

Flyer filmhuis 27 oktober 2021

 

 

Onthulling gevelsteen Lyndenstein
Op 11 april 2021 was de feestelijke onthulling van de opgeknapte gevelsteen van Huize Lyndenstein. Deze steen verwijst naar de eerste steenlegging van Lyndenstein op 11 april 1821 door Frans Godard van Lynden, die opdracht gaf tot de bouw van Lyndenstein.
Op dit Youtube filmpje is te zien hoe bestuursvoorzitter Peter Visch van Revalidatie Friesland de steen onthult.

 

Project restauratie Graftrommel

Leden van de Tsjerkepaad commissie van de Sint-Martenskerk-Dorpskerk in Beetsterzwaag zorgen er met financiële steun van de Van Teyensfundatie voor dat in de loop van deze zomer  een graftrommel wordt teruggeplaatst op het kerkhof. Dankzij financiële steun van de Van Teyensfundatie kan dit project worden uitgevoerd. Bij de start van Tsjerkepaad op 3 juli a.s. zal de gerestaureerde graftrommel in het zonnetje worden gezet.

In de Leeuwarder Courant is op 4 maart 2021 een artikel verschenen over dit project.

 

 

 

Terugblik op 2020

We hebben een vreemd jaar achter de rug. Vanwege corona waren er dit jaar geen wekelijkse rondleidingen. Er zijn alleen wat journalisten rondgeleid, die leuke stukjes hebben geschreven over Beetsterzwaag, zoals deze:

Downtown Abbey in Beetsterzwaag

Open Monumentendag
De Open Monumentendag  van 12 september 2020 trok  samen met de Kunstmarkt  in het Lycklamapark  meer dan 1000 bezoekers. Zo’n 250 wandelaars volgende de route van De Smalle Weg en wisten het eindpunt de Hippolytuskerk in Olterterp te bereiken.  In het ”Bos der Verleidingen” waren wel wat hindernissen te nemen, waaronder twee nonnen die duidelijk de weg kwijt waren…

 


Open Monumentendag 12 sept. 2020

Vanwege corona waren er dit jaar geen panden opgesteld maar was  het hoofdonderdeel van de Open Monumentendag  een wandeling van de Dorpskerk in Beetsterzwaag naar de Sint Hippolytuskerk in Olterterp. Langs de route van 2,5 km was van alles te horen, te zien en te beleven. Wandelaars kwamen zomaar oog in oog te staan met culturele verrassingen en verleidingen.
De beide kerken waren open en de orgels werden bespeeld. Het Fries Symfonie Orkest treedt op bij de Buorskip.

In het Lycklamapark was net als vorig jaar  een Kunstmarkt met 35 kunstenaars afkomstig uit het hele land.
Meer informatie  op de pagina Open Monumentendag.
Het volledige programma staat ook op de landelijke website www.openmonumentendag.nl. Zoek daar op ‘Beetsterzwaag’

Persbericht

 

Boekje Monumenten in Beetsterzwaag
Ter gelegenheid van de OM-dag 2019 is een boekje uitgebracht met beknopte informatie over 19 monumenten in Beetsterzwaag en Olterterp. Op de omslag prijkt het Eysingahuis, Hoofdstraat 46. Dit schilderij is gemaakt door Theo de Feyter.  Met dit boekje in de hand zie je meer wanneer je door de Hoofdstraat loopt.
Te koop  bij de Bakker van Verloop (Hoofdstraat 34, het fraaie Jugendstil pand) en bij het Toeristisch Informatiepunt Savour (Hoofdstraat 47), Beetsterzwaag. Prijs 3 euro.

Monumenten In Beetsterzwaag – pag 1-6

 

De Tinco tentoonstelling in 2018

 

Boek bij Tinco-tentoonstelling
Er is een  boek uitgebracht waarin de hele tentoonstelling is na te lezen.  U koopt dit boek van 100 pagina’s full colour voor slechts 7,50 euro bij Drogisterij DA, Hoofdstraat 36.
Bij toezending per post komt er 5 euro bij voor verzendkosten ( bij 1, 2 of 3 boeken, bij meer boeken is het duurder). Maak het juiste bedrag over op IBAN NL78RABO 0314956778 t.n.v. Stichting Historisch Beetsterzwaag, onder vermelding van het aantal boekjes, uw naam, adres en e-mail. Of stuur eerst een mail naar: info@historischbeetsterzwaag.nl

 

Documentaire over Tinco
Omrop Fryslân maakte in 2018 een documentaire over Tinco Lycklama. Deze is terug te zien op NPO2 of op Omrop Fryslân of bekijk de trailer.
Hiernaast is  door de Stichting Historisch Beetsterzwaag een film gemaakt voor het schoolprogramma bij de tentoonstelling. Deze film is terug te kijken via youtube.

Voor meer informatie over de Tinco tentoonstelling zie het menu onderaan dit scherm.