HOME

Welkom in Historisch Beetsterzwaag

Beetsterzwaag telt maar liefst 49 Rijksmonumenten, waarvan de meeste in de Hoofdstraat zijn te vinden.  Op de foto het Lycklamahûs. Meer informatie is te vinden op de pagina Historische Panden.

 

 

De Open Monumentendag  van 12 september 2020 is achter de rug. In totaal trok het gecombineerde programma van OM-dag en Kunstmarkt in Beetsterzwaag zo’n 1000 bezoekers. Zo’n 250 wandelaars volgende de route van De Smalle Weg en wisten het eindpunt de Hippolytuskerk in Olterterp te bereiken.  In het ”Bos der Verleidingen” waren wel wat hindernissen te nemen, waaronder twee nonnen die duidelijk de weg kwijt waren…

 


Open Monumentendag 12 sept. 2020 (Aankondiging)

Van 11 tot 17 uur op diverse locaties.
Vanwege corona is het hoofdonderdeel van de Open Monumentendag  een wandeling van de Dorpskerk in Beetsterzwaag naar de Sint Hippolytuskerk in Olterterp. Langs de route van 2,5 km is van alles te horen, te zien en te beleven. Je kunt zomaar oog in oog komen te staan met culturele verrassingen, om niet te zeggen verleidingen.
De beide kerken zijn open en de orgels worden bespeeld. Het Fries Symfonie Orkest treedt op bij de Buorskip.

In het Lycklamapark is net als vorig jaar  een Kunstmarkt met 35 kunstenaars afkomstig uit het hele land.
Meer informatie  op de pagina Open Monumentendag.
Het volledige programma staat ook op de landelijke website www.openmonumentendag.nl. Zoek daar op ‘Beetsterzwaag’

Persbericht

 

Boekje Monumenten in Beetsterzwaag
Ter gelegenheid van de OM-dag 2019 is een boekje uitgebracht met beknopte informatie over 19 monumenten in Beetsterzwaag en Olterterp. Op de omslag prijkt het Eysingahuis, Hoofdstraat 46. Dit schilderij is gemaakt door Theo de Feyter en in het echt te zien in restaurant Prins Heerlijck. Met dit boekje in de hand zie je meer wanneer je door de Hoofdstraat loopt.
Te koop  bij de Bakker van Verloop (Hoofdstraat 34, het fraaie Jugendstil pand) en daarnaast bij  Drogisterij DA / Ans, Hoofdstraat 36, Beetsterzwaag. Prijs 3 euro.
Monumenten In Beetsterzwaag – pag 1-6

 

Schilderijen bij Prins Heerlijck
In de hal van restaurant Prins Heerlijck (Hoofdstraat 23)  zijn vier schilderijen te zien van plekken die verband houden met Tinco Lycklama à Nijeholt. Deze schilderijen zijn gemaakt door Theo de Feyter tijdens de Tinco-tentoonstelling in de zomer van 2018.
Voor meer info over dit historische pand zie de pagina historische panden.

 

Oude ansichtkaarten in etalages
Als overblijfsel van de OM-dag 2019 zijn er in twee etalages in de Hoofdstraat afbeeldingen van oude ansichtkaarten te zien. Dit is bij Drogisterij DA / Ans (Hoofdstraat 36) en bij Slijterij Brouwer (Hoofdstraat 57).

Supermarkt De Plus heeft in de winkel zelfs een hele wand met een collage van oude ansichtkaarten. Wie goed zoekt in de Hoofdstraat kan nog meer vinden.

 

Terugblik op 2019

Binnenkijken – 16 nov 2019
De SA24 organiseerde in het najaar van 2019 de ‘Moanne fan it Erfskip’.
Historisch Beetsterzwaag deed mee met ‘Binnen Kijken’. Deze middag waren er rondleidingen in kleine groepen langs monumenten in Beetsterzwaag, waarbij de deelnemers  in negen panden een kijkje  konden nemen.
Persbericht Binnen Kijken.

 

Open Monumentendag 14 sept 2019
Programmafolder Beetsterzwaag OMdag 14 sept 2019

Het landelijke Open Monumenten-weekend had dit jaar als thema ‘Plekken van Plezier’.   Beetsterzwaag deed hier aan mee. Er waren een aantal panden open en de populaire rondleiding ‘Adellijk wandelen’ werd gratis aangeboden.

In het Lycklamapark (achter Hoofdstraat 80)  was de jaarlijkse Kunstmarkt van KunstinOpsterland. Er deden 30 kunstenaars mee,  afkomstig uit het hele land. Even tot rust komen en bloembollen kopen kon in de Tropische Kas, die dit jaar 150 jaar bestaat. In de Tropische kas waren ook twee Kunst-Workshops.
In Kunsthuis Syb was de slotpresentatie van een jonge kunstenaar en in het Grietenijhuis konden bezoekers een kijkje nemen bij de nieuwe expositie ACCENT.

In Ons Huis (Hoofdstraat 79) vertelde Joop Wittermans over schrijver/dichter Jan Slauerhoff, die korte tijd in Beetsterzwaag heeft gewoond.

Persbericht Open Monumentendag 14 sept. 2019 Beetsterzwaag

Poster OM-dag 14 sept. Beetsterzwaag

 

Mini Tinco expositie
In het najaar van 2019 was een  serie van vijf panelen uit Cannes over Tinco Lycklama,te zien bij de winkel Lynde Living op de bovenste verdieping, Hoofdstraat 19.
Lynde Living verkoopt nog steeds de in 2018 uitgebrachte Tinco wijnen en tegenwoordig ook Perzische tapijten.

 

 

 

Boek Sib Boersma
In 2019 verscheen het boek ‘De geschiedenis van de adel en andere voorname families in Beetsterzwaag en Olterterp’ van de hand van Sib Boersma.

Wie zich afvraagt waar al die statige panden in Beetsterzwaag toch vandaan komen en wie daar gewoond hebben, vindt het antwoord in dit boek. Er staan bijzondere verhalen in over de families (en hun onderlinge verwantschappen) Fockens, Van Lynden, Van Teijens, Van Boelens, Lycklama à Nijeholt en Van Harinxma thoe Slooten.

Voor bestelinformatie zie de pagina boeken en links

 

 

 

Terugblik op 2018

2018 was een bijzonder jaar voor Stichting Historisch Beetsterzwaag. Dat jaar stond volledig in het teken van de tentoonstelling over Tinco Lycklama. Veel dank gaat uit naar onze subsidiegevers, sponsor, vrijwilligers en alle andere betrokkenen.

In de zomer van 2018 was in het kader van Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad 2018 de tentoonstelling Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt te zien in Beetsterzwaag.
We hebben maar liefst 5500 bezoekers mogen verwelkomen. Inclusief het nevenprogramma ruim 7500. Meer weten? Lees de  Rapportage Tinco tentoonstelling.

 

 

Foto Sietse de Boer

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Opsterland op 7 januari 2019 bedankte burgemeester Ellen van Selm alle vrijwilligers die hebben meegewerkt aan het succesvolle culturele jaar 2018. Zij deed dit door symbolisch een bos bloemen te geven aan Heleen Verhage, bestuurslid van St. Historisch Beetsterzwaag en coördinator van de Tinco-tentoonstelling. Onze trouwe mediapartner de SA schreef er over.

 

 

Nagenieten van alles rond Tinco kan op verschillende manieren:

Boek bij Tinco-tentoonstelling
Er is een  boek uitgebracht waarin de hele tentoonstelling is na te lezen.  U koopt dit boek van 100 pagina’s full colour voor slechts 7,50 euro bij Drogisterij DA, Hoofdstraat 36.
Bij toezending per post komt er 5 euro bij voor verzendkosten ( bij 1, 2 of 3 boeken, bij meer boeken is het duurder). Maak het juiste bedrag over op IBAN NL78RABO 0314956778 t.n.v. Stichting Historisch Beetsterzwaag, onder vermelding van het aantal boekjes, uw naam, adres en e-mail. Of stuur eerst een mail naar: info@historischbeetsterzwaag.nl

 

 

Schilderijen van Theo de Feyter
Van februari – juni 2019 waren  in de van Teyenszaal in zalencentrum de Buorskip , (Vlaslaan 26) vier schilderijen te zien die kunstenaar Theo de Feyter maakte naar aanleiding van de Tinco tentoonstelling.
Met de klok mee: het Grietenijhuis waar de tentoonstelling was, het Eysingahuis waar Tinco zijn eerste museum had in 1871, het Lycklamahuis waar Tinco is geboren, de grafkapel in Wolvega waar Tinco ligt begraven.

Deze schilderijen hangen nu in de hal van Restaurant Prins Heerlijck, Hoofdstraat 23.

 

 

Documentaire over Tinco
Omrop Fryslân maakte in 2018 een documentaire over Tinco Lycklama. Deze is terug te zien op NPO2 of op Omrop Fryslân of bekijk de trailer.
Hiernaast is  door de Stichting Historisch Beetsterzwaag een film gemaakt voor het schoolprogramma bij de tentoonstelling. Deze film is terug te kijken via youtube.