HOME

 

Welkom in Beetsterzwaag

Het statige dorp Beetsterzwaag met haar adellijke geschiedenis telt maar liefst 49 Rijksmonumenten,  de meeste in de Hoofdstraat.
Op de foto Huize Lyndenstein, onderdeel van het huidige Revalidatie Friesland. Meer informatie over de rijksmonumenten in Beetsterzwaag op de pagina Historische Panden.

ACTUEEL

Evenals vorig jaar organiseert  Sa!Media dit jaar weer de Moanne fan it Erfskip. Met dit initiatief wordt invulling gegeven aan de landelijke maand van de geschiedenis.
Op 23 oktober j.l. was de aftrap met een lezing in Lyndenstein over het kinderziekenhuis Cornelia-Stichting. Sprekers waren Gerda Vermeer en Jan Woudstra. Deze lezing was met ongeveer 50 deelnemers goed bezocht.

De volgende activiteit in Beetsterzwaag is een lezing op 15 november van Frank Terpstra over Luitje de Goed, in Beetsterzwaag vooral bekend als architect (hij bouwde o.a. het jugendstil pand van de Bakkers van Verloop).
Locatie: de Buorskip, Vlaslaan 26, Beetsterzwaag.
Aanvang : 19:30 uur.
Entree: 5 euro p.p.

 

Nieuw artikel

Op de pagina Publicaties is het artikel Het Voorwerk in Siegerswoude en Beetsterzwaag van Douwe de Graaf geplaatst.

 

GEWEEST

Op  woensdag 11 oktober 2023 gaf Heleen Verhage de lezing Tinco Lycklama: een Friese jonker in de Oriënt in Zalencentrum De Rank in Wolvega.  Na de pauze werd de documentaire van FryslanDok over Tinco gedraaid.
Locatie: Zalencentrum De Rank, Kerkstraat 49, Wolvega.

Voor meer informatie over deze tentoonstelling zie:
Tinco tentoonstelling 2018
Persbericht Tinco lezing Wolvega

Open Monumentendag zaterdag 9 september 2023 van 11-17 uur

Zoals gebruikelijk deed Beetsterzwaag mee aan de jaarlijkse Open Monumenten Dag. Historische panden in Beetsterzwaag en hun oorspronkelijke bewoners namen de bezoekers mee in de geschiedenis.
Voor meer informatie klik door naar:
OPEN MONUMENTENDAG

 

Geschiedenismiddagen

Hoe oud is Beetsterzwaag eigenlijk?
En waarom werden nou net in dit dorp zoveel adellijke huizen gebouwd? Wie waren de bewoners? Activiteitencentrum voor ouderen It Klaverblêd en Historisch Beetsterzwaag verzorgden samen drie middagen over de geschiedenis van Beetsterzwaag.

De lezingen werden goed ontvangen en zeer goed bezocht.
Er komt een vervolg, zie informatie onder lezingen.

 

Straatnamenlezing 28 februari jl: boeiend en informatief

Aan de hand van beelden werden plm. 120 bezoekers meegenomen in de lange geschiedenis van het ontstaan van Beetsterzwaag en zijn stratenplan.
Jelle Terluin, oud-onderwijzer en amateur-historicus bracht dit boeiend en duidelijk voor het voetlicht in De Buorskip.

Beetsterzwaag is ontstaan tussen het jaar 1000 en 1200. Toen in het westen langs de Middelzee, de bewoonde gronden door de hoger wordende zeespiegel en het buiten zijn oevers tredende Ouddiep steeds vaker werden overstroomd, zochten de mensen een veilig heenkomen op de hoger gelegen zandgronden. De boeren moesten de grond dus veroveren op de natuur. Het huidige stratenplan is te herleiden tot deze vroege bewoning door boeren.De lezing  vond plaats op de geboortedag van Jan Loman, kunstenaar uit Beetsterzwaag, o.a.  bekend van het Waddenzee-logo.  Deze dag was bewust gekozen omdat de Jan Lomanleane de laatste straatnaam is die is toegevoegd aan het stratenplan.
En al die andere straatnamen in Beetsterzwaag dan? Die kwamen ook stuk voor stuk aan bod (bv. Boslaan zie afbeelding), of de naam nu adellijke connectie had of juist helemaal niet…. Jelle Terluin wist ze allemaal te duiden.

 

 

Wandeltip Adellijk wandelen

Ga  op eigen gelegenheid adellijk wandelen in Beetsterzwaag en laat je daarbij meenemen door Jort Kelder. Deze wandeling begint bij het Witte Huis in Olterterp en is 11 km.
Routebeschrijving en meer informatie: Beleefroute – In adellijke voetsporen

 

Terugblik 2022 – Tentoonstelling:
Jeanne Bieruma Oosting terug in Beetsterzwaag

In het najaar van 2021 is een biografie uitgebracht over Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994), geschreven door Jolande Withuis. Deze biografie was de aanleiding voor een nieuwe buitententoonstelling in Beetsterzwaag over het veelbewogen maar vooral ook uiterst productieve leven van deze kunstenares. Ze heeft een groot aantal prijzen gewonnen.

Jeanne was de kleindochter van Reinhard baron van Harinxma thoe Slooten, die tot aan zijn dood in 1928 op landgoed Lauswolt woonde. De jonge Jeanne kwam er regelmatig. De omgeving inspireerde haar tot het maken van tekeningen, etsen en aquarellen. Ze koos in haar verdere leven haar eigen pad, maar kwam toch regelmatig terug op Lauswolt. Na het overlijden van haar moeder in 1954 erfden de drie kinderen het landgoed. Lauswolt werd verkocht en is nadien hotel geworden.
Deze tentoonstelling was van 14 mei t/m 23 oktober in de overtuin van het Lycklamahûs. 
Meer informatie op de pagina JEANNE BIERUMA OOSTING

Benieuwd naar alle activiteiten die er waren georganiseerd rond deze expositie?
Lees dan hier het uitgebreide verslag.