HOME

Welkom in Historisch Beetsterzwaag

In 2019 heeft u weer volop kunnen genieten van ons mooie dorp.
Beetsterzwaag telt 49 Rijksmonumenten, waarvan de meeste in de Hoofdstraat zijn te vinden.  Op de foto het Lycklamahûs. Meer informatie is te vinden op de pagina Historische Panden.

Vanwege het corona-virus worden er dit jaar alleen rondleidingen in kleine groepen gehouden.

Binnenkijken – 16 nov 2019
De SA24 organiseerde in het najaar van 2019 de ‘Moanne fan it Erfskip’.
Historisch Beetsterzwaag deed mee met ‘Binnen Kijken’. Deze middag waren er rondleidingen in kleine groepen langs monumenten in Beetsterzwaag, waarbij de deelnemers  in negen panden een kijkje  konden nemen.
Persbericht Binnen Kijken.

 

Open Monumentendag 14 sept 2019
Programmafolder Beetsterzwaag OMdag 14 sept 2019

Het landelijke Open Monumenten-weekend had dit jaar als thema ‘Plekken van Plezier’.   Beetsterzwaag deed hier aan mee. Er waren een aantal panden open en de populaire rondleiding ‘Adellijk wandelen’ werd gratis aangeboden.

In het Lycklamapark (achter Hoofdstraat 80)  was de jaarlijkse Kunstmarkt van KunstinOpsterland. Er deden 30 kunstenaars mee,  afkomstig uit het hele land. Even tot rust komen en bloembollen kopen kon in de Tropische Kas, die dit jaar 150 jaar bestaat. In de Tropische kas waren ook twee Kunst-Workshops.
In Kunsthuis Syb was de slotpresentatie van een jonge kunstenaar en in het Grietenijhuis konden bezoekers een kijkje nemen bij de nieuwe expositie ACCENT.

In Ons Huis (Hoofdstraat 79) vertelde Joop Wittermans over schrijver/dichter Jan Slauerhoff, die korte tijd in Beetsterzwaag heeft gewoond.

 

Ter gelegenheid van deze OM-dag is een boekje uitgebracht met beknopte achtergrondinformatie over een  aantal monumenten. Op de omslag prijkt het Eysingahuis, Hoofdstraat 46. Dit schilderij is gemaakt door Theo de Feyter tijdens zijn artist-in-residence-verblijf in de zomer van 2018 (vanwege de Tinco tentoonstelling).

Dit boekje is  te  koop  bij de Bakker van Verloop en daarnaast bij  Drogisterij DA / Ans, Hoofdstraat 36, Beetsterzwaag. Prijs 3 euro.

Persbericht Open Monumentendag 14 sept. 2019 Beetsterzwaag
Poster OM-dag 14 sept. Beetsterzwaag
Monumenten In Beetsterzwaag – pag 1-6

 

In 2019 verscheen het boek ‘De geschiedenis van de adel en andere voorname families in Beetsterzwaag en Olterterp’ van de hand van Sib Boersma. Wie zich afvraagt waar al die statige panden in Beetsterzwaag toch vandaan komen, vindt het antwoord in dit boek.
Voor bestelinformatie zie de pagina boeken en links

 

 

 

Momenteel zijn er twee kleine ‘Tinco-exposities’ in Beetsterzwaag:

Een  serie van vijf panelen uit Cannes over Tinco Lycklama, te zien bij de winkel Lynde Living op de bovenste verdieping, Hoofdstraat 19.
Lynde Living verkoopt de vorig jaar uitgebrachte Tinco wijnen en sinds kort ook Perzische tapijten.

 

 

Enkele schilderijen van Theo de Feyter van historische panden in Beetsterzwaag die verband houden met Tinco Lycklama à Nijeholt. Deze schilderijen zijn gemaakt tijdens de Tinco-tentoonstelling in de zomer van 2018.

Nu te zien in restaurant Prins Heerlijck, Hoofdstraat 23 te Beetsterzwaag.

 

Terugblik op 2018

2018 was een bijzonder jaar voor Stichting Historisch Beetsterzwaag. Dat jaar stond volledig in het teken van de tentoonstelling over Tinco Lycklama. Veel dank gaat uit naar onze subsidiegevers, sponsor, vrijwilligers en alle andere betrokkenen.

 

In de zomer van 2018 was in het kader van Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad 2018 de tentoonstelling Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt te zien in Beetsterzwaag.
We hebben maar liefst 5500 bezoekers mogen verwelkomen. Inclusief het nevenprogramma ruim 7500. Meer weten? Lees de  Rapportage Tinco tentoonstelling.

 

 

Foto Sietse de Boer

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Opsterland op 7 januari 2019 bedankte burgemeester Ellen van Selm alle vrijwilligers die hebben meegewerkt aan het succesvolle culturele jaar 2018. Zij deed dit door symbolisch een bos bloemen te geven aan Heleen Verhage, bestuurslid van St. Historisch Beetsterzwaag en coördinator van de Tinco-tentoonstelling. Onze trouwe mediapartner de SA schreef er over.

 

 

Nagenieten van alles rond Tinco kan op verschillende manieren:

Er is een prachtig  boek uitgebracht waarin de hele tentoonstelling is na te lezen.  U koopt dit boek van 100 pagina’s full colour voor slechts 7,50 euro bij Drogisterij Ans-Dio
(Hoofdstraat 36) en bij Museum Opsterland in Gorredijk.
Bij toezending per post komt er 5 euro bij voor verzendkosten ( bij 1, 2 of 3 boeken, bij meer boeken is het duurder). Maak het juiste bedrag over op IBAN NL78RABO 0314956778 t.n.v. Stichting Historisch Beetsterzwaag, onder vermelding van het aantal boekjes, uw naam, adres en e-mail. Of stuur eerst een mail naar: info@historischbeetsterzwaag.nl

 

 

Van eind februari tot en met eind juni 2019 waren  in de van Teyenszaal in zalencentrum de Buorskip , Vlaslaan 26 in Beetsterzwaag,  vier  schilderijen te zien die kunstenaar Theo de Feyter maakte naar aanleiding van de Tinco tentoonstelling.
Met de klok mee: het Grietenijhuis waar de tentoonstelling was, het Eysingahuis waar Tinco zijn eerste museum had in 1871, het Lycklamahuis waar Tinco is geboren, de grafkapel in Wolvega waar Tinco ligt begraven.

 

 

Omrop Fryslân maakte in 2018 een documentaire over Tinco Lycklama. Kijk terug op NPO2 of op Omrop Fryslân of bekijk de trailer.
Hiernaast is  door de Stichting Historisch Beetsterzwaag een film gemaakt voor het schoolprogramma. Deze film is ook geschikt voor volwassenen en  terug te kijken via youtube.