HISTORISCHE PANDEN

Beetsterzwaag telt een groot aantal historische panden, waarvan de meeste in de Hoofdstraat (of het verlengde daarvan) zijn te vinden. Sommige panden zijn voorzien van een bordje met daarop een QR-code. Deze QR codes verwijzen naar een pagina met achtergrondinformatie op de site www.beetsterzwaagnatuurlijk.nl.
NB: deze website is onlangs vernieuwd, waardoor niet alle links in de lijst hieronder kloppen  op dit moment. Wordt aan gewerkt.
De directe link naar het overzicht met alle panden is:
https://www.beetsterzwaagnatuurlijk.nl/monumenten

Het programma van open monumentendag 14 september staat op www.openmonumentendag.nl/opsterland

Programmafolder Beetsterzwaag OM-dag 14 sept 2019 – DEF

De informatie per pand is ook te vinden via de volgende links (die openen in een nieuwe pagina):

Beetsterweg 2 – Fockensstate

Gebouwd in 1616 door Martinus Fockens, grietman (burgemeester) van Opsterland. Het voorhuis is in 1879 afgebroken en door architect Luitje de Goed tot de huidige vorm verbouwd.

 

Hoofdstraat 3 – Lyndenstein

Gebouwd in 1821 door Frans Godard baron van Lynden als woonhuis. In 1914 verbouwd tot kinderziekenhuis voor de Corneliastichting.

 

 

Hoofdstraat 2-4 – Oud Boschlust

Schuur gebouwd begin 17e eeuw. In 1854 verbouwd tot herberg met doorreed, een overdekte in- en uitstapplaats voor passagiers en wisselstation voor de paarden van de postkoets.

 

Hoofdstraat 15  – Dorpskerk
De Dorpskerk is gebouwd in 1803 en gefinacierd door de families Van Lynden en Van Teyens, ieder de helft. In de kerk bevindt zich een in 2012 gerestaureerd Van Dam orgel.
PDF met meer informatie

 

Hoofdstraat 17 – Het oude gemeentehuis (Grietenijhuis)

Gebouwd in 1837 als huis van de grietenij van Opsterland. De grietman was in die tijd de burgemeester. Na 1851 in gebruik als gemeentehuis. Tegenwoordig galerie van Eja Siepman van de Berg.

 

Hoofdstraat 23 – Restaurant Prins Heerlijck

Het huis met de vier daken. Het middengedeelte is gebouwd oor Tinco van Teyens in 1802. Het hoge voorhuis in 1848 en het achterste deel in 1858 door de toenmalige huisarts Joachimus Lunsingh Tockens.

 

Hoofdstraat 30 – Hoofdstraat 30

Dit pand is gebouwd in het begin van de 18de eeuw als een dubbele arbeiderswoning. Het is sinds 1990 een Rijksmonument en in 2000 tot een enkele woning heringericht en in stijl gerenoveerd.

 

Hoofdstraat 31 – Huize Bordena

In 1868 gebouwd door Joachmus Lunsingh Tonckens, burgemeester en huisarts, in 1866 erfgenaam van de Van Teyens-miljoenen.

 

Hoofdstraat 34 – De bakkerij

Dit pand is gebouwd begin 18de eeuw en altijd bakkerij geweest. Het kreeg in 1908 een nieuwe voorgevel in Jugendstil stijl. De tegeltableaus zijn van atelier Jan van Hulst uit Harlingen.

 

Hoofdstraat 46 – Eijsingahuis

Dit pand heette oorspronkelijk Hemmingahuis. In de eerste helft van de 18e eeuw werd het bewoond  door de familie van Eysinga. Het huis is in 1871 geheel verbouwd door Tinco Lycklama à Nijeholt. In 1871 vestigde hij hier zijn museum voor Oudheden en Oosterse Voorwerpen.
Het Eysingahuis heeft een eigen website

In de zomer van 1929  woonde de dichter en scheepsarts Slauerhoff zes weken in het Eysingahuis. Hij was toen waarnemend huisarts in Beetsterzwaag.

 

Molenlaan 15 – De Kombuis

De Molenlaan is vlak achter de Hoofdstraat. De Kombuis ligt achter restaurant Snack Baerske, iets voorbij het Eijsingahuis. De Kombuis is begin 18e eeuw gebouwd. Het was het woonhuis van de kommies van belasting. Later is het een dubbele arbeiderswoning geworden.

Hoofdstraat 70 – Het huis met de arend

Gebouwd begin 18e eeuw.In 1754 verhoogd met een verdieping. Was in de vorige eeuw bekend vanwege Schroor’s van Ouds Bekende Boterballetjes. Nu Kunsthuis Syb voor experimentele moderne kunst.

 

Hoofdstraat 62 – Voormalige notariswoning

Gebouwd begin 19e eeuw. In 1868 door Rijnhard baron van Harinxma thoe Slooten verhoogd met een verdieping.

 

 

Hoofdstraat 79 – Het Armenhuis (Ons Huis)

Gebouwd ca. 1835 door de Hervormde Kerk als Diaconie Armenhuis. Opgeheven in 1927 en daarna in gebruik als verenigingsgebouw van de kerk. Tegenwoordig van  fanfare Euterpe.

 

Hoofdstraat 80 – Het Lycklamahuis

Gebouwd rond 1825 door Catharina Aebinga van Humalda, douàrière van Lynden. In 1857 verhoogd met een verdieping door Jhr Jan Anne Lycklama à Nijeholt. Geboortehuis van Tinco Lycklama (8 juli 1837). Na 1977 deel van het gemeentehuis van Opsterland. In de tuin achter het Lycklamahuis (eigenlijk achter het Andreaehuis, Hoofdstraat 84-86)  staat de Notariskoepel.
Zie ook website Staten en Stinzen
Artikel op SA24 n.a.v. Landgoeddag 1 sept 2018

Hoofdstraat 84 – Koetshuis

Gebouwd ca. 1836 als koetshuis met stalling en koetsierskamer. Na 1900 bepleisterd. In de jaren ’70 van de vorige eeuw verbouwd tot raadszaal van de gemeente Opsterland.

 

Hoofdstraat 85 – Kantongerecht

Gebouwd in 1923 naar een voorbeeld van het oude rechthuis van Opsterland uit 1720. In 2007 is het kantongerecht opgeheven.

 

In het verlengde van de Hoofdstraat richting Drachten liggen:

Van Harinxmaweg – Harinxmastate
In 1843 verplaatst van Drachten naar deze locatie door Maurits Pico Diderik baron van Harinxma thoe Slooten.

Artikel in SA! over Lauswolt

 

Van Harinxmaweg  –  St Hippolytuskerk Olterterp