ANBI GEGEVENS

Stichting Historisch Beetsterzwaag is sinds 1 maart 2018  een culturele ANBI. Hierdoor is het mogelijk om fiscaal gunstige schenkingen aan onze Stichting te doen.  Met deze pagina wordt voldaan aan de informatieplicht vanwege de ANBI status.

Naam Instelling: Stichting Historisch Beetsterzwaag
Postadres: Vrijburgstrjitte 10, 9244 AW Beetsterzwaag

Doelstelling:
I. Bevordering van de kennis van de geschiedenis van het plaatselijk (Beetsterzwaag, Beets en Olterterp) cultureel erfgoed.
II. Bevordering van de instandhouding van het plaatselijk cultureel erfgoed.

Functie en namen bestuurders:
Voorzitter: Nardus Huiskes
Secretaris: Josien van den Berg
Penningmeester: Heleen Verhage
Werkgroep rondleidingen: Sijanda Jelsma

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.
De Stichting heeft geen personeel in dienst.

Beleidsplan 2018

Jaarverslag SHB 2022 – met verslag expo Jeanne Bieruma Oosting
Jaarverslag SHB 2021 – met verslag expo Van Lynden
Verslag Open Monumentendag Beetsterzwaag 2020
Rapportage Tinco tentoonstelling 2018

Jaarrekening SHB 2022
Jaarrekening SHB 2020
Jaarrekening SHB 2019
Jaarrekening SHB 2018
Jaarrekening SHB 2017

Donaties zijn welkom op bankrekening NL78RABO03149567 78 t.n.v. Stichting Historisch Beetsterzwaag

KvK nummer: 67408958 (inschrijving bij Kamer van Koophandel)
RSIN: 856973749 (toegekend nummer vanwege ANBI status).