ANBI GEGEVENS

ANBI GEGEVENS

Stichting Historisch Beetsterzwaag is sinds 1 maart 2018  een culturele ANBI. Hierdoor is het mogelijk om fiscaal gunstige schenkingen aan onze Stichting te doen.  Met deze pagina wordt voldaan aan de informatieplicht vanwege de ANBI status.

RSIN: 856973749 (toegekend nummer vanwege ANBI status).
KvK nummer: 67408958 (inschrijving bij Kamer van Koophandel)

Naam Instelling: Stichting Historisch Beetsterzwaag
Postadres: Vrijburgstrjitte 10, 9244 AW Beetsterzwaag
E-mail: info@historischbeetsterzwaag.nl

Doelstelling:
I. Bevordering van de kennis van de geschiedenis van het plaatselijk cultureel erfgoed in de dorpen Beetsterzwaag, Beets en Olterterp.
II. Bevordering van de instandhouding van het plaatselijk cultureel erfgoed.

De Stichting kheeft haar werkzaamheden georganiseerd binnen de volgende werkgroepen: rondleidingen en lezingen; tentoonstellingen; open monumentendag; gebouwen en materieel erfgoed; funerair erfgoed; archieven.

Functie en namen bestuurders:
Voorzitter: Nardus Huiskes
Secretaris: Josien van den Berg
Penningmeester: Heleen Verhage
Werkgroep rondleidingen: Sijanda Jelsma

Financiën
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij hebben uitsluitend recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.
De Stichting heeft geen personeel in dienst.
Grotere activiteiten (waaronder de jaarlijkse Open Monumentendag) worden in het algemeen bekostigd uit ontvangen subsidies en bijdrages van fondsen. Daarnaast heeft de stichting inkomsten uit de organisatie van rondleidingen, lezingen en de verkoop van enkele publicaties.

Beleidsplan Stichting Historisch Beetsterzwaag 2024

Jaarverslag SHB 2022 – met verslag expo Jeanne Bieruma Oosting
Jaarverslag SHB 2021 – met verslag expo Van Lyndens Erfenis
Verslag Open Monumentendag Beetsterzwaag 2020
Rapportage Tinco tentoonstelling 2018

Jaarrekening SHB 2023
Jaarrekening SHB 2022
Jaarrekening SHB 2021
Jaarrekening SHB 2020
Jaarrekening SHB 2019
Jaarrekening SHB 2018
Jaarrekening SHB 2017

Donaties zijn welkom op bankrekening NL78RABO03149567 78 t.n.v. Stichting Historisch Beetsterzwaag.