TINCO PROJECT 2018

TINCO PROJECT 2018

Met het project Tinco 2018 willen we de culturele geschiedenis van Beetsterzwaag (19e eeuw) laten herleven voor een groot publiek en in een internationaal kader plaatsen.
Beetsterzwaag was in de 19e eeuw de woonplaats van diverse adellijke families. Deze families hebben voor een groot deel de huidige sfeer in Beetsterzwaag bepaald, o.a. door de nagelaten landgoederen, landhuizen, bossen en parken. Deze erfenis leent zich voor presentatie in de Culturele Hoofdstad 2018.

Beetsterzwaag biedt cultuur, natuur en recreatie.
De presentatie hiervan willen we ophangen aan het leven en werk van onze opmerkelijke maar vergeten dorpsgenoot Tinco Lycklama à Nijeholt (1837-1900). Tinco is een middel om verschillende thema’s zoals het erfgoed en de cultuur van Beetsterzwaag te tonen aan publiek om zo de geschiedenis van Beetsterzwaag levend te houden.

Tinco Lycklama à Nijeholt, geboren en opgegroeid in Beetsterzwaag, was de eerste Nederlandse oriëntalist. Hij was een kleurrijk persoon, wereldreiziger, onderzoeker, muzikaal talent, kunstverzamelaar, vreemde vogel, levenskunstenaar.

De Stichting Historisch Beetsterzwaag wil in 2018 het museum dat Tinco 150 jaar geleden in Beetsterzwaag had ingericht terughalen vanuit Cannes naar Beetsterzwaag. We denken hierbij aan de volgende activiteiten:

  • Tentoonstelling organiseren in Beetsterzwaag samen met het Musée de la Castre in Cannes gedurende de maanden juni tm september 2018.
  • Tijdens de tentoonstellingsperiode activiteiten organiseren die verwant zijn aan het thema Tinco we denken aan lezingen, rondleidingen, concert (o.a. uitvoering van door Tinco geschreven muziek), het maken van een documentaire over het leven van Tinco, kunstuitingen, activiteit voor scholieren, bal masqué.
  • Dit in samenwerking met verschillende organisaties in Beetsterzwaag, o.a. Stichting Beekdallandschap Koningsdiep/ de Nije Boarn, St. Kunstpromotie Beetsterzwaag, Kunsthuis Syb, de Tropische kas, St. Cultuur Beetsterzwaag (Cultbee) en ondernemers.

Meer over deze plannen is te lezen in het Projectplan Tinco tentoonstelling (korte versie) .