VAN LYNDENTENTOONSTELLING 2021

Zomer 2021 – Van Lyndens Erfenis

Buitententoonstelling in de tuinen van Lyndenstein

Openingstijden:  Te zien in Beetsterzwaag  tot en met september. De tuinen zijn zeven dagen per week  toegankelijk en de toegang is gratis. Op zaterdag- en zondagmiddag zijn er van 13-16 uur bij mooi weer vrijwilligers aanwezig om bezoekers van informatie te voorzien en kaartjes voor de lezingen en de rondleidingen te verkopen.

Locatie: Voortuin en overtuin van Huize Lyndenstein,  Beetsterzwaag.
De voortuin hoort bij Hoofdstraat 3 (Revalidatie Friesland). De overtuin is rechts naast Hoofdstraat 12.

Parkeren: er is een groot openbaar parkeerterrein aan de linkerkant van de Commissieweg naast het park.  In het weekend is er ook veel ruimte op de parkeerterreinen van Revalidatie Friesland aan de Van Lyndenlaan (achter de Dorpskerk, voor de sporthal.

Openbaar vervoer: vanaf Heerenveen en Drachten rijdt een bus naar Beetsterzwaag. Uitstappen halte Lyndenstein.

 

ACTUEEL
Op donderdag 15 juli was de tweede lezing bij de tentoonstelling.  Jenny Reynaerts, senior conservator 19e eeuw van het Rijksmuseum, hield voor 55 bezoekers een prachtig verhaal over de schilderijen collectie in de Buorskip (Vlaslaan 26) in Beetsterzwaag. De volgende lezing is op 12 augustus en wordt gegeven door Hanna Klarenbeek, conservator van Paleis het Loo. Het thema van haar lezing is schilderessen in de 19e eeuw,  in relatie tot de Van Lynden collectie.

In juli en augustus zijn er in aansluiting op de tentoonstelling op zaterdag en zondag om 14 uur rondleidingen door de Hoofdstraat van Beetsterzwaag. Kaartverkoop op de dag zelf vanaf 13 uur bij de informatietafel in de tentoonstelling. Daar begint ook de rondleiding.
Vooraf aanmelden is niet nodig.

 

Inhoud van de tentoonstelling
Deze buitententoonstelling bestaat uit speciaal  prieeltjes die in de tuinen van Lyndenstein staan. Vijf daarvan gaan over de schilderijencollectie die door Reinhard baron van Lynden en zijn vrouw Maria Catharina van Lynden – van Pallandt in 1899 resp. 1900 zijn geschonken aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Die collectie bestond uit bijna 90 schilderijen. Van ongeveer 40 schilderijen zijn reproducties op ware grootte te zien, met daaraan toegevoegd kunsthistorische achtergrondverhalen, o.a. over de 19de eeuwse kunsthandel en over diverse stromingen in de kunst (school van Barbizon, Haagse School).

Om te downloaden:
Folder Van Lyndens Erfenis
Poster Van Lyndens erfenis

Naast aandacht voor kunst is er ook aandacht voor Huize Lyndenstein dat dit jaar 200 jaar bestaat, voor de familie Van Lynden en voor de overtuin zelf die door de in Noord-Nederland bekende tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard is ontworpen.

 

 

 


Nevenprogramma

Rondleidingen
In juli en augustus geven dorpsgidsen van Historisch Beetsterzwaag op zaterdag en zondag rondleidingen door  Beetsterzwaag (dus niet door de tentoonstelling). De gidsen vertellen  over de geschiedenis van de familie Van Lynden.
Aanvang 14 uur, duur ongeveer een uur.
De groepsgrootte is maximaal 7 personen. Kaartverkoop vanaf 13 uur op de dag zelf bij de informatietafel in de tentoonstelling, voorin de overtuin naast Hoofdstraat 12. Kosten 5 euro p.p. contant te betalen.

 

Lezingen
Bij de tentoonstelling is een lezingenprogramma samengesteld.  De sprekers zijn :

– donderdag 12 augustus: Hanna Klarenbeek, auteur van het boek Penseelprinsessen, over vrouwen in de beeldende kunst.
– vrijdag 27 augustus: Yme Kuiper, emeritus hoogleraar landgoederen en buitenplaatsen.
– vrijdag 10 september: Jan Holwerda, Tuinhistoricus, over de tuinen van Lyndenstein.
Geweest:
– donderdag 15 juli: Jenny Reynaerts, senior-conservator 19e eeuw Rijks Museum, over de betekenis van de schilderijen collectie.
– vrijdag 2  juli: Anton Renssen, historicus en auteur van  ‘In naam van Cornelia’

Meer informatie over de lezingen.

 

Van Lyndens Erfenis in de media
Enkele artikelen naar aanleiding van de officële opening op 3 juli zijn:
artikel Leeuwarder Courant 1 juli 2021 : Vleugje Rijksmuseum in de buitenlucht van Beetsterzwaag.
artikel Friesch Dagblad 5 juli 2021 : Genieten van licht van Hendrik Willem Mesdag.
Drachtster Courant 7 juli 2021 : Toppers bij Lyndenstein


Het  artikel in de Sa! van 16 juni 2021 gaat over de tentoonstelling die nu helemaal klaar is.
Het  artikel in de Sa! van 14 april 2021 heeft 200 jaar Lyndenstein als thema.
Het  artikel in de Sa! van 24 februari 2021 had als aanleiding de 125-ste sterfdag van baron Rijnhard van Lynden.

Er is onlangs  bijzondere steen teruggevonden die verband houdt met Lyndenstein. Lees in dit artikel in de Sa! het verhaal van deze steen.

 

Samenwerking
Partijen waarmee we samenwerken zijn:

De tentoonstelling wordt financieel mogelijk gemaakt door  de Van Teyens Fundatie, de Gemeente Opsterland en de Cornelia Stichting en het Iepen Mienskipfûns van de Provincie Fryslân. Voor het nevenprogramma is een bijdrage ontvangen van het Cultuurfonds.

 

Comité van aanbeveling
Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland
Jenny Reynaerts, senior conservator 19e eeuw Rijks Museum
Bert Looper, directeur Tresoar
Hans Zijlstra, Tinco Lycklama Foundation
Bearn Bilker, voorzitter stichting Staten en Stinzen
Yme Kuiper, emeritus-hoogleraar Universiteit Groningen
Marlies Stoter, conservator oude kunst, Fries Museum
Peter Visch, Raad van Bestuur Revalidatie Friesland