VAN LYNDENTENTOONSTELLING 2021

Zomer 2021 – Van Lyndens Erfenis

Buitententoonstelling in de tuinen van Lyndenstein

Openingstijden:  Te zien in Beetsterzwaag in de maanden juni tot en met september. De tuinen zijn zeven dagen per week  toegankelijk en de toegang is gratis. Op zaterdag- en zondagmiddag zijn er bij mooi weer vrijwilligers aanwezig om bezoekers van informatie te voorzien.

Locatie: Voortuin en overtuin van Huize Lyndenstein,  Beetsterzwaag.
De voortuin hoort bij Hoofdstraat 3 (Revalidatie Friesland). De overtuin is rechts naast Hoofdstraat 12.

Parkeren: er is een groot openbaar parkeerterrein aan de linkerkant van de Commissieweg naast het park.  In het weekend is er ook veel ruimte op de parkeerterreinen van Revalidatie Friesland aan de Van Lyndenlaan (achter de Dorpskerk, voor de sporthal.

Openbaar vervoer: vanaf Heerenveen en Drachten rijdt een bus naar Beetsterzwaag. Uitstappen halte Lyndenstein.

 

Van Lyndens Erfenis
In de tuinen van Huize Lyndenstein is vanaf 12 juni een tentoonstelling  te zien met als hoofdonderwerp de schilderijencollectie die door Reinhard baron van Lynden en zijn vrouw Maria Catharina van Lynden – Van Pallandt in 1899 resp. 1900 zijn geschonken aan het Rijksmuseum in Amsterdam. De collectie bestond uit bijna 90 schilderijen. Van ongeveer 40 schilderijen zijn reproducties op ware grootte te zien, met daaraan toegevoegd kunsthistorische achtergrondverhalen.

 

 

Er is ook aandacht zijn voor Huize Lyndenstein dat dit jaar 200 jaar bestaat, voor de familie Van Lynden en voor de overtuin zelf die door de in Noord-Nederland bekende tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard is ontworpen.
Een eerste artikel naar aanleiding van dit project is verschenen in de SA van 24 februari 2021.
Onlangs is een bijzondere steen teruggevonden die verband houdt met Lyndenstein. Lees in dit artikel in de SA het verhaal van deze steen.

In de SA van 14 april 2021 is een artikel verschenen over 200 jaar Lyndenstein.

 

 

Making off
Een groep vrijwilligers van Stichting Historisch Beetsterzwaag is hard aan het werk om de tentoonstelling te maken.  De tentoonstelling zal bestaan uit een serie speciaal gebouwde prieeltjes, waarin doeken komen te hangen met afbeeldingen van de schilderijen voorzien van achtergrondinformatie.

De tentoonstelling wordt vanaf eind mei opgebouwd. In totaal komen er tien prieeltjes te staan. De eerste zes zijn vanaf 1 juni te zien, de andere vier volgen snel daarna. In totaal komen er tien prieeltjes te staan. De eerste zes zijn vanaf 1 juni te zien, de andere vier volgen snel daarna.
Youtube filmpje opbouw eerste prieel

 


Nevenprogramma

Rondleidingen
Vanaf 1 juli geven dorpsgidsen van Historisch Beetsterzwaag op zaterdag en zondag rondleidingen door de Hoofdstraat van Beetsterzwaag (dus niet door de tentoonstelling). De gidsen vertellen aan de hand van een aantal panden in de Hoofdstraat van Beetsterzwaag over de geschiedenis van de familie Van Lynden.
Aanvang 14 uur, duur ongeveer een uur.
De groepsgrootte zal 6 à 8 personen zijn. Kaartverkoop vanaf 13 uur op de dag zelf in de tentoonstelling. Kosten 5 euro p.p.

 

lezingen
Bij de tentoonstelling is een lezingenprogramma samengesteld. De lezingen zijn op donderdagavond in Huize Lyndenstein in  juli, augustus en september. De sprekers zijn :
– 1 juli: Anton Renssen, historicus en auteur van het boekje ‘Cornelia’ (in 2015 is uitgebracht vanwege het 100-jarig bestaan van de Cornelia Stichting)
– 15 juli: Jenny Reynaerts, senior-conservator 19e eeuw bij het Rijksmuseum
– 12 augustus: Hanna Klarenbeek, auteur van het boek Penseelprinsessen, over vrouwen in de beeldende kunst
– 26 augustus: Yme Kuiper, emeritus hoogleraar landgoederen en buitenplaatsen
– 9 september: Jan Holwerda, Tuinhistoricus
– 23 september: Bert Looper, directeur Tresoar.

 

Samenwerking
Partijen waarmee we samenwerken zijn:

De tentoonstelling wordt financieel mogelijk gemaakt door  de Van Teyens Fundatie, de Gemeente Opsterland en de Cornelia Stichting.

Comité van aanbeveling
Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland
Jenny Reynaerts, senior conservator 19e eeuw Rijks Museum
Bert Looper, directeur Tresoar
Hans Zijlstra, Tinco Lycklama Foundation
Bearn Bilker, voorzitter stichting Staten en Stinzen
Yme Kuiper, emeritus-hoogleraar Universiteit Groningen
Marlies Stoter, conservator oude kunst, Fries Museum
Peter Visch, Raad van Bestuur Revalidatie Friesland