VAN LYNDENTENTOONSTELLING 2021

Zomer 2021 – Van Lyndens Erfenis

Buitententoonstelling in de tuinen van Lyndenstein
Wegens succes verlengd t/m 24 oktober

Openingstijden:  Te zien in Beetsterzwaag  tot en met 24 oktober. De tuinen zijn zeven dagen per week  toegankelijk en de toegang is gratis. Tot en met eind september zijn er op zaterdag- en zondagmiddag van 13-16 uur (alleen bij mooi weer) vrijwilligers aanwezig om bezoekers van informatie te voorzien en kaartjes voor de lezingen en de rondleidingen te verkopen.

Locatie: Voortuin en overtuin van Huize Lyndenstein,  Beetsterzwaag.
De voortuin hoort bij Hoofdstraat 3 (Revalidatie Friesland). De overtuin is rechts naast Hoofdstraat 12.

Parkeren: er is een groot openbaar parkeerterrein aan de linkerkant van de Commissieweg naast het park.  In het weekend is er ook veel ruimte op de parkeerterreinen van Revalidatie Friesland aan de Van Lyndenlaan (achter de Dorpskerk, voor de sporthal.

Openbaar vervoer: vanaf Heerenveen en Drachten rijdt een bus naar Beetsterzwaag. Uitstappen halte Lyndenstein.

ACTUEEL
Op woensdag 27 oktober is  Ons Huis omgetoverd tot filmhuis (het voormalige Armenhuis, Hoofdstraat 79, achteringang via de steeg) .
Om 14 uur wordt de film Bean: The Ultimate Disaster gedraaid. In deze film staat naast Mr. Bean het schilderij Whistlers Mother centraal.  Baron van Lynden had een ander schilderij van de Amerikaanse schilder Whistler in bezit. Vandaar dat deze filmvertoning inderdeel is van het Van Lynden project. Kaartverkoop bij Cycle centro (Hoofdstraat 68) of aan de zaal. Reserveren aanbevolen want vol=vol. Tickets 4 euro.
Stuur om te reserveren een mail naar info@historischbeetsterzwaag.

Flyer filmhuis 27 oktober 2021

 

Inhoud van de tentoonstelling
Deze buitententoonstelling bestaat uit tien speciaal gebouwde prieeltjes die in de tuinen van Lyndenstein staan. Vijf daarvan gaan over de schilderijencollectie die door Reinhard baron van Lynden en zijn vrouw Maria Catharina van Lynden – van Pallandt in 1899 resp. 1900 zijn geschonken aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Die collectie bestond uit bijna 90 schilderijen. Van ongeveer 40 schilderijen zijn reproducties op ware grootte te zien, met daaraan toegevoegd kunsthistorische achtergrondverhalen, o.a. over de 19de eeuwse kunsthandel en over diverse stromingen in de kunst (school van Barbizon, Haagse School).

Om te downloaden:
Folder Van Lynden Expo
Poster Van Lyndens erfenis

Naast aandacht voor kunst is er ook aandacht voor Huize Lyndenstein dat dit jaar 200 jaar bestaat, voor de familie Van Lynden en voor de overtuin zelf die door de in Noord-Nederland bekende tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard is ontworpen.

 

 

 

Van Lyndens Erfenis in de media

Serie artikelen in de Sa! bij Van Lyndens Erfenis:
Duizenden bezoekers zagen Van Lyndens Erfenis – Sa! 24 (sa24.nl)

Artikelen in de Sa! van 8 september over de Open Monumentendag van 11 september:
Weekendtip: Open monumentendag Beetsterzwaag – Sa! 24 (sa24.nl)
Middeleeuws pad staat centraal op Open Monumentendag Beetsterzwaag – Sa! 24 (sa24.nl)
Terugkeer van Ypckjen en Rijnhard – Sa! 24 (sa24.nl)
Open Monumentendag – de erfenis en de engel – Sa! 24 (sa24.nl)

Aankondigingen lezingen:
Lezing: Roodbaards rondwandelingen park Lyndenstein – Sa! 24 (sa24.nl)
Lezing: “Een nieuwe blik op 19e eeuwse kunst” – Sa! 24 (sa24.nl)
Lezing: Terug naar Abbingawâld, een schets van Beetsterzwaag 1850-1950 – Sa! 24 (sa24.nl)
Vakantietip: vrouwelijke kijk op Van Lyndens Erfenis – Sa! 24 (sa24.nl)
Lezing: Liefde voor vaderlandse meesters – Sa! 24 (sa24.nl)
De opmerkelijke schilderijenkeuze van baron Van Lynden – Sa! 24 (sa24.nl)
Lezing: De collectie Van Lynden-Van Pallandt op waarde geschat – Sa! 24 (sa24.nl)

Aankondiging rondleidingen (deze aankondiging is frequent herhaald):
Weekendtip: rondleiding van Lynden – Sa! 24 (sa24.nl)

Enkele artikelen naar aanleiding van de officële opening op 3 juli zijn:
artikel Leeuwarder Courant 1 juli 2021 : Vleugje Rijksmuseum in de buitenlucht van Beetsterzwaag.
artikel Friesch Dagblad 5 juli 2021 : Genieten van licht van Hendrik Willem Mesdag.
Drachtster Courant 7 juli 2021 : Toppers bij Lyndenstein

 


Het  artikel in de Sa! van 16 juni 2021 gaat over de tentoonstelling die nu helemaal klaar is.
Het  artikel in de Sa! van 14 april 2021 heeft 200 jaar Lyndenstein als thema.
Het  artikel in de Sa! van 24 februari 2021 had als aanleiding de 125-ste sterfdag van baron Rijnhard van Lynden.

Er is onlangs  bijzondere steen teruggevonden die verband houdt met Lyndenstein. Lees in dit artikel in de Sa! het verhaal van deze steen.

Nevenprogramma – geweest

Rondleidingen
In juli en augustus geven dorpsgidsen van Historisch Beetsterzwaag op zaterdag en zondag rondleidingen door  Beetsterzwaag (dus niet door de tentoonstelling). De gidsen vertellen  over de geschiedenis van de familie Van Lynden.
Aanvang 14 uur, duur ongeveer een uur.
De groepsgrootte is maximaal 7 personen. Kaartverkoop vanaf 13 uur op de dag zelf bij de informatietafel in de tentoonstelling, voorin de overtuin naast Hoofdstraat 12. Kosten 5 euro p.p. contant te betalen.

Tsjerkepaad
In het kader van Tjerkepaad is de St. Martenskerk (Dorpskerk) van Beetsterzwaag op zaterdag en zondagmiddag van 14-17 uur te bezichtigen. Er zijn o.a. vijf schilderijen te zien uit de Van Lynden collectie.  Zondag 12 september is de laatste dag dat de kerk open is.

 

Samenwerking
Partijen waarmee we hebben samengewerkt bij dit project zijn:

De tentoonstelling wordt financieel mogelijk gemaakt door  de Van Teyens Fundatie, de Gemeente Opsterland en de Cornelia Stichting en het Iepen Mienskipfûns van de Provincie Fryslân. Voor het nevenprogramma is een bijdrage ontvangen van het Cultuurfonds.

Het project staat op de projectenwebsite https://www.fryslan.frl/projecteninbeeld, zoek daar bij Kunst en Cultuur.

Comité van aanbeveling
Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland
Jenny Reynaerts, senior conservator 19e eeuw Rijks Museum
Bert Looper, directeur Tresoar
Hans Zijlstra, Tinco Lycklama Foundation
Bearn Bilker, voorzitter stichting Staten en Stinzen
Yme Kuiper, emeritus-hoogleraar Universiteit Groningen
Marlies Stoter, conservator oude kunst, Fries Museum
Peter Visch, Raad van Bestuur Revalidatie Friesland