VAN LYNDENTENTOONSTELLING 2021

Zomer 2021 – Van Lyndens Erfenis

Buitententoonstelling in de tuinen van Lyndenstein

Locatie: voortuin en overtuin van Huize Lyndenstein,  Beetsterzwaag.
voortuin:  Hoofdstraat 3 (Revalidatie Friesland), overtuin: rechts naast Hoofdstraat 12.
Parkeren kan aan de Commissieweg en in het weekend op de parkeerterreinen van Revalidatie Friesland.

 

Van Lyndens Erfenis
Van juni tot en met september is in tuinen van Huize Lyndenstein (het huidige Revalidatie Friesland) een buitententoonstelling  te zien met als hoofdonderwerp de schilderijencollecties die door Reinhard baron van Lynden en
zijn vrouw Maria Catharina van Lynden – Van Pallandt in 1899 resp. 1900 zijn geschonken aan het Rijksmuseum in Amsterdam.

 

 

Er is ook aandacht zijn voor Huize Lyndenstein dat dit jaar 200 jaar bestaat, voor de familie Van Lynden en voor de overtuin zelf die door de in Noord-Nederland bekende tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard is ontworpen.
Een eerste artikel naar aanleiding van dit project is verschenen in de SA van 24 februari 2021.
Onlangs is een bijzondere steen teruggevonden die verband houdt met Lyndenstein. Lees in dit artikel in de SA het verhaal van deze steen.

In de SA van 14 april 2021 is een artikel verschenen over 200 jaar Lyndenstein.

 

Neptunusbeeld, Ignatius van Logteren

Een groep vrijwilligers van Stichting Historisch Beetsterzwaag is hard aan het werk om de tentoonstelling te maken.  De tentoonstelling zal bestaan uit een serie speciaal gebouwde prieeltjes, waarin doeken komen te hangen met afbeeldingen van de schilderijen voorzien van achtergrondinformatie. Er komen ook  prieeltjes over de familie Van Lynden, Huize Lyndenstein en de overtuin zelf.

 

 

De tentoonstelling zal in eind mei worden opgebouwd en is van juni tot en met september te zien. De toegang is gratis en de tuinen zijn zeven dagen per week tot 20 uur toegankelijk.

Parallel aan de tentoonstelling wordt een nevenprogramma georganiseerd, waarbij we o.a. denken aan een serie lezingen rond de verschillende thema’s van de tentoonstelling.
Museum Opsterland organiseert in dezelfde periode een tentoonstelling met allerlei objecten uit Huize Lyndenstein.

Partijen waarmee we samenwerken zijn:

De tentoonstelling wordt financieel mogelijk gemaakt door  de Van Teyens Fundatie en door de Gemeente Opsterland.

Het comité van aanbeveling bestaat uit:
Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland
Jenny Reynaerts, senior conservator 19e eeuw Rijks Museum
Bert Looper, directeur Tresoar
Hans Zijlstra, Tinco Lycklama Foundation
Bearn Bilker, voorzitter stichting Staten en Stinzen
Yme Kuiper, emeritus-hoogleraar Universiteit Groningen
Marlies Stoter, conservator oude kunst, Fries Museum
Peter Visch, Raad van Bestuur Revalidatie Friesland