PARTNERS

PARTNERS

Het Tinco project is onderdeel van het Mienskip programma van Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad 2018. Het projct komt tot stand met steun van velen. Naast de vrijwilligers van Stichting Historisch Beetsterzwaag en de bestuursleden van de Tinco Lycklama Foundation zijn dat in de eerste plaats het Musée de la Castre in Cannes, de gemeente Cannes en de gemeente Opsterland.

Comité van Aanbeveling:
– Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland
– David Lisnard, burgemeester van Cannes
– Lucas Petit, curator Midden Oosten Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden
Yme Kuiper, emeritus-hoogleraar in Groningen
– Peter van Santen, honorair-consul Zuid-Frankrijk / Nice
– Ernst Huisman, historicus Beetsterzwaag

Financieel gezien wordt het project mogelijk gemaakt door:

SUBSIDIEGEVERS:

Gemeente Opsterland homepage

 

Provincie Fryslân

 

 

FONDSEN:  

 

 

 

 

HOOFDSPONSOR RABOBANK DRACHTEN FRIESLAND OOST: