OPEN MONUMENTENDAG

Jaarlijks organiseren vrijwilligers van Stichting Historisch Beetsterzwaag in Beetsterzwaag de Open Monumentendag. Sinds enkele jaren valt deze dag samen met de Kunstmarkt in het Lycklamapark, waardoor er veel te doen is die dag.

In de gemeente Opsterland doen ‘Olterterp’ (St. Hippolytuskerk) en ‘Hemrik’ (Witte Kerk)  ook mee.

Open Monumentendag 10 sept 2022

Het  programma staat deels al op de landelijke website www.openmonumentendag.nl.
Zoek daar op ‘Beetsterzwaag’.

Evenals voorgaande jaren speelt het programma 2022 zich voor een groot deel  buiten af. Enkele rijksmonumenten zijn ook opengesteld, zoals het Lycklamahûs en de Regentenkamer van de Van Teyensfundatie.

In de Overtuin van het Lycklamahûs laten priëlen  afbeeldingen van het veelzijdige werk van kunstenares Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994) zien en speciaal haar relatie met Beetsterzwaag.

Deze veelzijdige en begaafde kunstenares heeft een groot en divers oeuvre nagelaten: tekeningen, aquarellen, schilderijen en  veel litho’s.
Om dergelijk grafisch werk te maken is een drukpers en zijn gutsen en inktrollen nodig. Op deze Monumentendag is er in ‘Ons Huis’ (Het Armenhuis, Hoofdstraat 79) een demonstratie door Anne Brouwer. Anne is graficus (ze studeerde aan de kunstacademie C. Huygens in Kampen)  en demonstreert deze druktechniek met linoleumsnedes en het werk dat er aan voorafgaat.

De jaarlijkse Kunstmarkt Opsterland is in het Lycklamapark achter het Lycklamahûs, Hoofdstraat 80. Er doet een dertigtal kunstenaars mee, die uit het hele land komen. De kunst is te koop en is zeer gevarieerd: sieraden, bijzondere tassen, schilderijen, fotografie, tekeningen, keramiek, glas-, textiel-, metaal- en houtwerk.

De St. Martenskerk is eveneens open. Daar is de documentaire van Omrop Fryslân over Jeanne Bieruma Oosting te zien.
Op het kerkhof liggen bijzondere historische personen begraven. De folder ‘Verhalen op het kerkhof’ (gratis verkrijgbaar in de kerk) neemt u mee langs de graven.

Ook is er muziek op straat, o.a. trekzak.

Meer info en details van het programma op www.openmonumentendag.nl

 

Geweest: Open Monumentendag 11 sept 2021

Een greep uit het programma:
– de tentoonstelling Van Lyndens Erfenis in de tuinen van Lyndenstein (altijd open)
– openstelling Huize Lyndenstein, Dorpskerk, Lycklamahûs,  Armenhuis.

Foto: houten rolstoel uit de beginperiode van de Corneliastichting in de hal van het Lycklamahûs).

 

folder dagprogramma – OM_dag Bzwaag 2021

 

Wandeling naar Oud Beets
Na het succes van de wandeling van vorig jaar over Kerkepad Oost naar de St. Hippolytuskerk in Olterterp was er dit jaar een wandeling over Kerkepad West naar de begraafplaats van Oud Beets (vanaf Lyndenstein ongeveer 2,2 km lopen). In de middag konden de wandelaars diverse personages in het bos (filmpje) tegenkomen.

In het buurtschap Oud Beets is naast de grafkelder van Van Lynden ook het onlangs opgeknapte graf van de familie Lycklama à Nijeholt te vinden. Er staat o.a. een prachtig marmeren beeld van een engel, heel bijzonder. Ook is het hekwerk gerestaureerd dat om het familiegraf staat. In de middag gaf een gids van Historisch Beetsterzwaag uitleg.

 

Gratis pendelbus
Voor de terugweg van Oud Beets naar Beetsterzwaag konden de wandelaars elke 20 minuten gratis gebruik maken van een knalgele historische schoolbus die van 14 tot 17 uur heen en weer pendelde tussen Beetsterzwaag en Oud Beets!

Vertrek van de bus voor het Lycklamahûs (filmpje)

 

Op deze dag was er  veel meer te doen in Beetsterzwaag, o.a.:

Orgelspel in Dorpskerk (youtube filmpje)

De bouw van de Dorpskerk is mede betaald door de familie Van Lynden. Dit is op een aantal plekken terug te zien in de kerk. De OM-dag was tevens de afsluiting van het Tserkepaad. Ter gelegenheid daarvan werd het Van Dam orgel  bespeeld door Piet de Jong uit Drachten.

 

Kunstmarkt met zo’n 35 kramen in het  park achter het Lycklamahûs (Hoofdstraat 80).- Openstelling van het Lycklamahûs.
Tropische Kas in de overtuin van het Lycklamahûs met o.a. verkoop van voorjaarsbolletjes.
Kunstroute Langstme van Kunsthuis Syb, van 10 t/m 19 september, diverse locaties in Beetsterzwaag.

 

 

Geweest: Open Monumentendag 12 sept 2020

Dagprogramma OM-dag Beetsterzwaag-Olterterp (PDF)

 

Zaterdag 12 september was het Open Monumentendag in Beetsterzwaag. Het landelijke thema was dit jaar ‘Leermonument’.  Vanwege corona zag de dag er anders uit dan gebruikelijk. Het programma speelde zich grotendeels buiten af.
De beide kerken (‘Leerhuizen’) waren dankzij de Tsjerkepaed commissies wel open.

 

 

Hoofdonderdeel van de dag was een wandelroute van 2,5 km (heen en weer 5 km) met als beginpunt de Dorpskerk aan de Van Lyndenlaan  en als eindpunt de Sint Hippolytuskerk in de bossen van Olterterp. De wandeling  gaat grotendeels door het bos en heeft als titel De Smalle Weg meegekregen.

Tijdens de wandeling  viel het nodige te zien, te horen en te beleven. Er waren diverse culturele verrassingen en verleidingen. Tevens was er aandacht voor de historische panden langs de route van Beetsterzwaag naar Olterterp, in de vorm van fotopanelen van oude ansichtkaarten.

 

Deelnemers aan de wandeling ontvingen  een boekje met achtergrondinformatie over de monumentale panden in de omgeving van de route, zoals de Van Teyensfundatie, Harinxmastate, Landgoed Lauswolt, Villa Bethlehem (afgebroken) , De Horst (vroeger een  hotel) en Huize Olterterp (het huidige hoofdkantoor van It Fryske Gea).

 

Bij zalencentrum de Buorskip (Vlaslaan 26, Beetsterzwaag) gaf het Fries Symfonie Orkest van 14 tot 16:30 uur elk half uur een mini-concert van tien minuten.

In de Dorpskerk werd verteld over de geschiedenis van de kerk en het orgel. Er waren rondleidingen langs enkele graven en het Van Dam orgel werd bespeeld.
Aan het eind van de wandeling konden de deelnemers een kijkje nemen in de idyllisch gelegen Hippolytuskerk met z’n fraaie interieur. Vanaf 12:30 uur tot 17 uur werd daar doorlopend muziek gemaakt op het recent gerestaureerde Reil orgel.

 

In het Lycklamapark (achter het Lycklamahûs, Hoofdstraat 80, Beetsterzwaag) was de jaarlijkse Kunstmarkt Opsterland. Er deden ruim 30 kunstenaars aan mee die uit het hele land afkomstig waren en er waren enkele culturele optredens. Wandeljournalist Fokko Bosker gaf buiten mini-lezingen over het Lycklamahûs.

 

 

In de Hoofdstraat waren drie Rijksmonumenten open: Het Lycklamahûs met fraaie hal en trouwzaal, Kunsthuis Syb (Hoofdstraat 70 ) en Projectruimte-Hoofdstraat 17 (het voormalige Grietenijhuis). Als bijprodukt van deze dag zijn 18 rijksmonumenten in Beetsterzwaag voorzien van een nieuwe QR-code. Wie de code scant, krijgt extra achtergrondinformatie.

 

 

Bij de Tropische Kas in de overtuin van het Lycklamahûs werden voor de ingang van de kas van 12-16 uur plantjes verkocht. Het kassencomplex zelf was vanwege corona en groot onderhoud (renovatie dak plantenkas) gesloten.

Aan de achterkant van de kas speelden Sijanda Jelsma en Margriet Daniels trekzak.

 

Ondanks corona was het toch een geslaagde dag, met in totaal zo’n 1000 bezoekers, inclusief de Kunstmarkt. Zo’n 250 wandelaars bereikten  het kerkje van Olterterp.

Foto’s van de dag zijn gepubliceerd op onze facebookpagina:
https://www.facebook.com/historischbeetsterzwaag

Meer info:
Aankondiging OM-dag in de SA van 8 september, zie pag 16-17
Verslag op website SA24 met videos’s
Persbericht Open Monumentendag 12 sept 2020 Beetsterzwaag
Voorproefje gratis wandelbrochure pag 7-8
Kunstmarkt Opsterland 2020 Beetsterzwaag Infoboekje

2019 – Plekken van plezier

Open Monumentendag 14 sept 2019
Het landelijke Open Monumenten-weekend had dit jaar als thema ‘Plekken van Plezier’.    Er waren een aantal panden open in Beetsterzwaag en de populaire rondleiding ‘Adellijk wandelen’ werd gratis aangeboden. Op diverse plaatsen was muziek en er waren kluchtige taferelen.

In het Lycklamapark (achter Hoofdstraat 80)  was de jaarlijkse Kunstmarkt van KunstinOpsterland. Er ddeden 30 kunstenaars mee,  afkomstig zijn uit het hele land. Even tot rust komen en bloembollen kopen kon de in de Tropische Kas, die dit jaar 150 jaar bestaat. In de Tropische kas waren ook twee Kunst-Workshops.
In Kunsthuis Syb was de slotpresentatie van een jonge kunstenaar en in het Grietenijhuis konden bezoekers een kijkje nemen bij de nieuwe expositie ACCENT.

In Ons Huis (Hoofdstraat 79) vertelde Joop Wittermans over schrijver/dichter Jan Slauerhoff, die korte tijd in Beetsterzwaag heeft gewoond.

Programmafolder Beetsterzwaag OMdag 14 sept 2019

Persbericht Open Monumenten dag 14 sept 2019 Beetsterzwaag
Poster OM-dag 2019 Beetsterzwaag
Preview Boekje Monumenten in Beetsterzwaag en Olterterp

 

2018 – Monumentenweekend In Europa

Het landelijke thema van het monumentenweekend (8 en 9 september)  is In Europa, vanwege het Europees jaar van het cultureel erfgoed. In Beetsterzwaag waren te bezichtigen:

  • Huize Lyndenstein, Hoofdstraat 3, alleen zaterdag open van 12-17 uur. Mooie stijlkamer in het oude huis met het bijzondere verhaal over freule Cornelia.
  • De Dorpskerk, Hoofdstraat 15, alleen zaterdag open van 11-17 uur, tevens Tsjerkepaed. Van 14-15 uur rondleiding over het kerkhof. Van 16-16:30 uur werd het Van Dam orgel in de kerk bespeeld.
  • Het Grietenijhuis, Hoofdstraat 17. Hier was de Tinco Tentoonstelling te zien.
  • De tropische kas, zaterdag open van 10-17 uur, zondag van 14-17 uur. Heerlijk genieten van de nazomer, de kasjes, de sinaasappelboompjes en de bloementuin.

 

2017 – Boeren, burgers en buitenlui

Op 9 september 2017, tijdens de Landelijke Open Monumentendag waren een aantal historische panden in Beetserzwaag open voor bezichtiging. Jelle Terluin hield in het Lycklamahus een lezing over de betekenis van de Lycklama’s in de OWO gemeentes (Opsterland, West en Oost Stellingwerf) en in het bijzonder over de illustere Tinco Lycklama. In de hal van het Lycklamahus was een informatiestand over het Tinco project.
Fotoalbum op google drive

 

2016 – Symbolen en iconen
Flyer met wandeling door de Hoofdstraat, gerelateerd aan het thema.
In 2016 is op Open Monumentendag het dorpslied Doarpsliet gelanceerd. Dit lied vertelt in een notendop het verhaal van Beetsterzwaag van ijstijd tot heden. Uit de vier inzendingen van dorpsbewoners kwam dit lied als beste uit de bus. Het is geschreven door Sijanda Jelsma, gids van de plaatselijke werkgroep Historische Rondleidingen, en op muziek gezet door Adri de Boer.

Fotoalbum op google drive

 

2015 – Kunst & Ambacht
De Open Monumentendag stond dit jaar in het kader van 700 jaar Beetsterzwaag. Er was een taartenbakwedstrijd en een markt met oude ambachten achter het Lycklamahus.  Open Monumentendag viel dit jaar samen met de eerste editie van Bourgondisch Beetsterzwaag en met de eerst Triënale van Kunsthuis SYB.
Fotoalbum op google drive

 

 

 

 

 

 

2014 – Op Reis
In dit jaar reed er een oude postbus door Beetsterzwaag, met vier tijdelijke haltes. Bij elke uitstapplaats was iets bijzonders te doen. De laatste halte van de postbus was Hotel Lauswolt, waar een serie oude auto’s stonden opgesteld. Personages uit de jaren twintig van de vorige eeuw kwamen aan met deze bus en liepen door het dorp.


Filmpje gemaakt door SA
Fotoalbum op google drive

 

2013 – Macht & Pracht
In dit jaar was er als extra activiteit een hoedenwedstrijd gekoppeld aan het thema van de Open Monumentendag. De hoeden werden geshowd in huize Lyndenstein.

Hoedjesdag 2017

De hoeden wedstrijd
Fotoalbum op google drive

 

2012 – Groen van Toen
Op de Monumentendag van 2012 loopt Tinco Lycklama à Nijeholt (1837-1900) rond met zijn vrouwJuliana Agatha Jacoba thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1845-1945).
Van deze dag staat een fotoalbum op de website van Beetsterzwaag Natuurlijk.
Er is ook een fotoalbum op google drive.

 

 

 

 

 

Tinco en zijn vrouw Juliana bezoeken de boekenmarkt in de Tropische Kas.

 

2011 – Nieuw gebruik – Oud gebouw


Open Monumentendag 2011 Programma
Fotoalbum op google drive

2010 – De smaak van de 19de eeuw