OPEN MONUMENTENDAG

 


GEWEEST

Open Monumentendag
10 september 2022

In Beetsterzwaag hebben we een prachtige Open Monumentendag achter de rug.

Tot onze verrassing kwam Omrop Fryslân langs. Lees, hoor en zie hier de reportage.
Het filmpje is uitgezonden in Hjoed van 10 september:

Open Monumentendag: omsneupe op plakken dy’t oars net tagonklik binne #omropfryslan

Hieronder staan de locaties vermeld die meededen. Per locatie kun je doorklikken naar  de landelijke website www.openmonumentendag.nl voor meer informatie. Of ga meteen naar de landelijke website en zoek daar op ‘Beetsterzwaag’.

Persbericht Open Monumentendag 10 sept 2022 Beetsterzwaag

Folder met dagprogramma – OM-dag 2022

Evenals voorgaande jaren speelde het programma 2022 zich voor een groot deel  buiten af, maar er waren ook diverse binnenlocaties te bezoeken die niet vaak open zijn, zoals het Lycklamahûs en de Regentenkamer van de Van Teyens Fundatie. In het Lycklamapark was de jaarlijkse Kunstmarkt Opsterland en op diverse locaties waren muzikale optredens.

De deelnemende locaties waren:

De muzikale optredens waren:
Stemstudio Liesbeth (mede mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang),
Mr. Dixieland (vervallen), Brûsband, duo Jelsma-Daniëls en Karin Willems.