OPEN MONUMENTENDAG

 

Open Monumentendag 2023
Zaterdag 9 september, 11-17 uur.

Het landelijke thema is  ‘Levend Erfgoed’. De dag wordt om 11 uur geopend door een optreden van Blaaskwintet Blaasvaak in de St. Martenskerk (Dorpskerk).
De kunstmarkt in het Lycklamapark met  35 kunstenaars begint ook om 11 uur.

Poster OM-dag 2023
Dagprogramma OM-dag 2023 met alle locaties en activiteiten.
Persbericht OM dag 2023

In en rond de historische panden en parken in Beetsterzwaag komen een aantal personages uit het verleden voor één dag opnieuw tot leven. 15 à 20 personages uit de geschiedenis van Beetsterzwaag zullen deze dag rondlopen door het dorp. Elk personage komt tot leven door iets over zichzelf te vertellen.

Locaties OM-dag in Beetsterzwaag en Olterterp:

Hiernaast doen mee:

Kunstenaars (met kraamnummer) op Kunstmarkt:
Roel Alkema (2), Bob de Boer (21), Nel de Boer (10), Nicole Boerema-van Overbeek (9), Fike Bouma (30), Jannetta Bron (24), Alco Carolus (27), Ineke Carolus (29), Truus van Dalsem (11), Herman Dasselaar (13), Gerda Douma (28), Ellen Feijen (31), Gerda Hansma (17), Carina Heideman (37), Janke Huitema (18), Lydia Jongbloed (6), Anneke en Bé Ketelaar (8), Lucy Kiewiet (5), Klaas Klazema (20), Edzard Krol (3), Hanneke Luit (26), Leo Maarleveld (19), Groep Oekraïne (35), Dineke Prins (4), Sandra Rethmeier (15),  Nathalie Roelofsen (7), Matty van Rumpt (22), Antje Schaap (32), Elisabeth Steehouwer (34), Hinke Stelwagen (33), Jelly Swart (25),  Jogchum Veenstra (16), Ben Vieberink (12), Minny van der Vlugt (23), Cecyl de Vries (14), De Weefplaats (36), Elly Wildeboer (1).

Er zijn muzikale bijdrages van:
Blaaskwintet Klaasvaak, de buikorgelman, Marga Medema (harp), Jantine de Reus (orgel St. Martenskerk), Duo Lady Gray (Sijanda Jelsma en Margriet Daniëls) en Karin Willems (zang en gitaar).

Overige activiteiten op OM-dag (zie dagprogramma voor details):
Lida Dijkstra, auteur van De Letterfretter:  rondleiding en Frysk diktee foar begjinners,
Piet de Jong: rondleiding op kerkhof St. Martenskerk,
Gerda Vermeer en Jan Woudstra: mini lezing Kinderziekenhuis Cornelia-Stichting.

Wandeling van Beetsterzwaag naar Olterterp via Kerkepad Oost (30 minuten).
Op onderstaand wandelkaartje is nr. 1 Lyndenstein, nr. 3 de Tropische Kas, nr. 4 de Van Teyensfundatie (hier ga je het bos in), nr. 5 Harinxmastate, nr. 9 Huize Olterterp en nr 10 de St. Hippolytuskerk. Je gaat het bos in voorbij nr. 4 en loopt dan van  knooppunt naar knooppunt:  91 -> 74 -> 70 -> 79 -> 76.

 

GEWEEST

Open Monumentendag 10 september 2022

In Beetsterzwaag hebben we een prachtige Open Monumentendag achter de rug.

Tot onze verrassing kwam Omrop Fryslân langs. Lees, hoor en zie hier de reportage.
Het filmpje is uitgezonden in Hjoed van 10 september:

Open Monumentendag: omsneupe op plakken dy’t oars net tagonklik binne #omropfryslan

Hieronder staan de locaties vermeld die meededen. Per locatie kun je doorklikken naar  de landelijke website www.openmonumentendag.nl voor meer informatie. Of ga meteen naar de landelijke website en zoek daar op ‘Beetsterzwaag’.

Persbericht Open Monumentendag 10 sept 2022 Beetsterzwaag

Folder met dagprogramma – OM-dag 2022

Evenals voorgaande jaren speelde het programma 2022 zich voor een groot deel  buiten af, maar er waren ook diverse binnenlocaties te bezoeken die niet vaak open zijn, zoals het Lycklamahûs en de Regentenkamer van de Van Teyens Fundatie. In het Lycklamapark was de jaarlijkse Kunstmarkt Opsterland en op diverse locaties waren muzikale optredens.