OPEN MONUMENTENDAG

Jaarlijks wordt in Beetsterzwaag de Open Monumentendag  georganiseerd door de Werkgroep Historische Rondleidingen van de Stichting Historisch Beetsterzwaag.
De organisatie van deze dag wordt in 2020 mede mogelijk gemaakt door de Van Teyens Fundatie en de gemeente Opsterland.

2020 – Leermonumenten

Open Monumentendag 12 sept 2020

Het volledige programma staat ook op de landelijke website www.openmonumentendag.nl.
Zoek daar op ‘Beetsterzwaag’.

Dagprogramma OM-dag Beetsterzwaag-Olterterp (PDF)

 

Zaterdag 12 september was het Open Monumentendag in Beetsterzwaag. Het landelijke thema was dit jaar ‘Leermonument’.  Vanwege corona zag de dag er anders uit dan gebruikelijk. Het programma speelde zich grotendeels buiten af.
De beide kerken (‘Leerhuizen’) waren dankzij de Tsjerkepaed commissies wel open.

 

Hoofdonderdeel van de dag was een wandelroute van 2,5 km (heen en weer 5 km) met als beginpunt de Dorpskerk aan de Van Lyndenlaan  en als eindpunt de Sint Hippolytuskerk in de bossen van Olterterp. De wandeling  gaat grotendeels door het bos en heeft als titel De Smalle Weg meegekregen.

Tijdens de wandeling  viel het nodige te zien, te horen en te beleven. Er waren diverse culturele verrassingen en verleidingen. Tevens was er aandacht voor de historische panden langs de route van Beetsterzwaag naar Olterterp, in de vorm van fotopanelen van oude ansichtkaarten.

 

Deelnemers aan de wandeling ontvingen  een boekje met achtergrondinformatie over de monumentale panden in de omgeving van de route, zoals de Van Teyensfundatie, Harinxmastate, Landgoed Lauswolt, Villa Bethlehem (afgebroken) , De Horst (vroeger een  hotel) en Huize Olterterp (het huidige hoofdkantoor van It Fryske Gea).

 

Bij zalencentrum de Buorskip (Vlaslaan 26, Beetsterzwaag) gaf het Fries Symfonie Orkest van 14 tot 16:30 uur elk half uur een mini-concert van tien minuten.

In de Dorpskerk werd verteld over de geschiedenis van de kerk en het orgel. Er waren rondleidingen langs enkele graven en het Van Dam orgel werd bespeeld.
Aan het eind van de wandeling konden de deelnemers een kijkje nemen in de idyllisch gelegen Hippolytuskerk met z’n fraaie interieur. Vanaf 12:30 uur tot 17 uur werd daar doorlopend muziek gemaakt op het recent gerestaureerde Reil orgel.

 

In het Lycklamapark (achter het Lycklamahûs, Hoofdstraat 80, Beetsterzwaag) was de jaarlijkse Kunstmarkt Opsterland. Er deden ruim 30 kunstenaars aan mee die uit het hele land afkomstig waren en er waren enkele culturele optredens. Wandeljournalist Fokko Bosker gaf buiten mini-lezingen over het Lycklamahûs.

 

 

In de Hoofdstraat waren drie Rijksmonumenten open: Het Lycklamahûs met fraaie hal en trouwzaal, Kunsthuis Syb (Hoofdstraat 70 ) en Projectruimte-Hoofdstraat 17 (het voormalige Grietenijhuis). Als bijprodukt van deze dag zijn 18 rijksmonumenten in Beetsterzwaag voorzien van een nieuwe QR-code. Wie de code scant, krijgt extra achtergrondinformatie.

 

 

Bij de Tropische Kas in de overtuin van het Lycklamahûs werden voor de ingang van de kas van 12-16 uur plantjes verkocht. Het kassencomplex zelf was vanwege corona en groot onderhoud (renovatie dak plantenkas) gesloten.

Aan de achterkant van de kas speelden Sijanda Jelsma en Margriet Daniels trekzak.

 

Ondanks corona was het toch een geslaagde dag, met in totaal zo’n 1000 bezoekers, inclusief de Kunstmarkt. Zo’n 250 wandelaars bereikten  het kerkje van Olterterp.

Foto’s van de dag zijn gepubliceerd op onze facebookpagina:
https://www.facebook.com/historischbeetsterzwaag

Meer info:
Aankondiging OM-dag in de SA van 8 september, zie pag 16-17
Verslag op website SA24 met videos’s
Persbericht Open Monumentendag 12 sept 2020 Beetsterzwaag
Voorproefje gratis wandelbrochure pag 7-8
Kunstmarkt Opsterland 2020 Beetsterzwaag Infoboekje

2019 – Plekken van plezier

Open Monumentendag 14 sept 2019
Het landelijke Open Monumenten-weekend had dit jaar als thema ‘Plekken van Plezier’.    Er waren een aantal panden open in Beetsterzwaag en de populaire rondleiding ‘Adellijk wandelen’ werd gratis aangeboden. Op diverse plaatsen was muziek en er waren kluchtige taferelen.

In het Lycklamapark (achter Hoofdstraat 80)  was de jaarlijkse Kunstmarkt van KunstinOpsterland. Er ddeden 30 kunstenaars mee,  afkomstig zijn uit het hele land. Even tot rust komen en bloembollen kopen kon de in de Tropische Kas, die dit jaar 150 jaar bestaat. In de Tropische kas waren ook twee Kunst-Workshops.
In Kunsthuis Syb was de slotpresentatie van een jonge kunstenaar en in het Grietenijhuis konden bezoekers een kijkje nemen bij de nieuwe expositie ACCENT.

In Ons Huis (Hoofdstraat 79) vertelde Joop Wittermans over schrijver/dichter Jan Slauerhoff, die korte tijd in Beetsterzwaag heeft gewoond.

Programmafolder Beetsterzwaag OMdag 14 sept 2019

Persbericht Open Monumenten dag 14 sept 2019 Beetsterzwaag
Poster OM-dag 2019 Beetsterzwaag
Preview Boekje Monumenten in Beetsterzwaag en Olterterp

 

2018 – Monumentenweekend In Europa

Het landelijke thema van het monumentenweekend (8 en 9 september)  is In Europa, vanwege het Europees jaar van het cultureel erfgoed. In Beetsterzwaag waren te bezichtigen:

  • Huize Lyndenstein, Hoofdstraat 3, alleen zaterdag open van 12-17 uur. Mooie stijlkamer in het oude huis met het bijzondere verhaal over freule Cornelia.
  • De Dorpskerk, Hoofdstraat 15, alleen zaterdag open van 11-17 uur, tevens Tsjerkepaed. Van 14-15 uur rondleiding over het kerkhof. Van 16-16:30 uur werd het Van Dam orgel in de kerk bespeeld.
  • Het Grietenijhuis, Hoofdstraat 17. Hier was de Tinco Tentoonstelling te zien.
  • De tropische kas, zaterdag open van 10-17 uur, zondag van 14-17 uur. Heerlijk genieten van de nazomer, de kasjes, de sinaasappelboompjes en de bloementuin.

 

2017 – Boeren, burgers en buitenlui

Op 9 september 2017, tijdens de Landelijke Open Monumentendag waren een aantal historische panden in Beetserzwaag open voor bezichtiging. Jelle Terluin hield in het Lycklamahus een lezing over de betekenis van de Lycklama’s in de OWO gemeentes (Opsterland, West en Oost Stellingwerf) en in het bijzonder over de illustere Tinco Lycklama. In de hal van het Lycklamahus was een informatiestand over het Tinco project.
Fotoalbum op google drive

 

2016 – Symbolen en iconen
Flyer met wandeling door de Hoofdstraat, gerelateerd aan het thema.
In 2016 is op Open Monumentendag het dorpslied Doarpsliet gelanceerd. Dit lied vertelt in een notendop het verhaal van Beetsterzwaag van ijstijd tot heden. Uit de vier inzendingen van dorpsbewoners kwam dit lied als beste uit de bus. Het is geschreven door Sijanda Jelsma, gids van de plaatselijke werkgroep Historische Rondleidingen, en op muziek gezet door Adri de Boer.

Fotoalbum op google drive

 

2015 – Kunst & Ambacht
De Open Monumentendag stond dit jaar in het kader van 700 jaar Beetsterzwaag. Er was een taartenbakwedstrijd en een markt met oude ambachten achter het Lycklamahus.  Open Monumentendag viel dit jaar samen met de eerste editie van Bourgondisch Beetsterzwaag en met de eerst Triënale van Kunsthuis SYB.
Fotoalbum op google drive

 

 

 

 

 

 

2014 – Op Reis
In dit jaar reed er een oude postbus door Beetsterzwaag, met vier tijdelijke haltes. Bij elke uitstapplaats was iets bijzonders te doen. De laatste halte van de postbus was Hotel Lauswolt, waar een serie oude auto’s stonden opgesteld. Personages uit de jaren twintig van de vorige eeuw kwamen aan met deze bus en liepen door het dorp.


Filmpje gemaakt door SA
Fotoalbum op google drive

 

2013 – Macht & Pracht
In dit jaar was er als extra activiteit een hoedenwedstrijd gekoppeld aan het thema van de Open Monumentendag. De hoeden werden geshowd in huize Lyndenstein.

Hoedjesdag 2017

De hoeden wedstrijd
Fotoalbum op google drive

 

2012 – Groen van Toen
Op de Monumentendag van 2012 loopt Tinco Lycklama à Nijeholt (1837-1900) rond met zijn vrouwJuliana Agatha Jacoba thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1845-1945).
Van deze dag staat een fotoalbum op de website van Beetsterzwaag Natuurlijk.
Er is ook een fotoalbum op google drive.

 

 

 

 

 

Tinco en zijn vrouw Juliana bezoeken de boekenmarkt in de Tropische Kas.

 

2011 – Nieuw gebruik – Oud gebouw


Open Monumentendag 2011 Programma
Fotoalbum op google drive

2010 – De smaak van de 19de eeuw