LEZINGEN

PROGRAMMA 2022

Woensdag 17 augustus – Lezing Jolande Withuis, auteur van ‘Geen tijd verliezen’

Locatie: Zalencentrum De Buorskip, Vlaslaan 26, 9244 CH Beetsterzwaag
Aanvang 19:30 uur 19:30 uur
Entree: 10 euro (inclusief drankje).

 

PROGRAMMA 2021 – GEWEEST

Bij de tentoonstelling Van Lyndens Erfenis is een lezingenserie georganiseerd in samenwerking met Cultbee.

Locatie: Zalencentrum De Buorskip, Vlaslaan 26, 9244 CH Beetsterzwaag
Lezing van 20 – 21 uur; ontvangst vanaf 19:30 uur
Entree: 10 euro.

Woensdag 20 oktober – Roodbaards rondwandelingen, een nieuwe kijk op het landschapspark Lyndenstein
Spreker: Els van der Laan-Meijer, landschapsarchitecten groen erfgoedspecialist Noordpeil landschap erfgoed, auteur van  diverse publicaties over de 19e-eeuwse landschapsparken en -tuinen van Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851).

We maken een virtuele wandeling door het park van Lyndenstein in de tijd dat deze werd aangelegd. Vier prachtige ontwerptekeningen, die Roodbaard in opdracht van Frans Godard baron van Lynden (1781-1828) en zijn echtgenoot en later weduwe Cornelia Johanna Maria Borcharen (1789-1864) heeft gemaakt, vertellen het verhaal van een bijzondere aanleg. Wat waren Roodbaards ontwerpideeën en wat zien we daar vandaag de dag nog van terug? Bijzonder is de combinatie van tuinen voor ‘lust en nut’, het genieten van de wandeling met panoramische effecten en verrassende taferelen, zowel langs de slingerende vijverpartij als door de moestuinen en langs aspergebedden. Roodbaard was daarmee zijn tijd ver vooruit, de eetbare tuin was ook in zijn tijd een plek om ‘aangenaam te verpozen’.
https://www.noordpeil.nl/roodbaards-rijkdom/

Persbericht Lezing Van Lynden – 20 okt 2021

 

Woensdag 6 oktober – Een nieuwe blik op 19e eeuwse kunst
Spreker: Janita Baron, kunsthistorica bij nieuwe  blik op kunst, freelance schrijfster en werkzaam bij Museum Dr8888.

We gaan opnieuw kijken naar de o zo bekende Franse kunstenaars: Gustave Courbet, Charles-Francois Daubigny én Oscar Claude Monet. Drie kunstenaars die onderdeel zijn van de tentoonstelling ‘Van Lyndens Erfenis’. Wat vertellen hun (andere) kunstwerken ons? Wat hebben deze mannen eigenlijk gemeen? En, welke nieuwe blik geeft ons dat op de bekende verhalen uit de kunstgeschiedenis? Zeker is dat we eindigen ‘Langs de franse ku(n)st!’ Een plek waar kunstenaars in de negentiende graag komen schilderen én wij ze nu nog steeds kunnen bezoeken.
Tenminste, als we onze blik scherp hebben.

Persbericht Lezing Van Lynden – 6 okt 2021

 

Woensdag 22 september  –  Terug naar Abbingawâld, een schets van Beetsterzwaag 1850-1950
Spreker: Bert Looper, voormalig directeur Tresoar

Met als uitgangspunt de sleutelroman Abbingawâld (=Beetsterzwaag) van de Friese schrijver Sjoerd van der Schaaf, schetst Bert Looper de lokale gemeenschap van Beetsterzwaag in de tweede helft van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw. In korte verhalen geeft Van der Schaaf, die als ambtenaar in het dorp werkte,  een beeld van de bewoners, van hoog tot laag, van arm tot rijk, en beschrijft hij subtiel hoe de gemeenschap van Beetsterzwaag als ‘organisme’ werkte. Pikant en spannend detail is dat het boek bij verschijnen in 1947 nogal wat opschudding veroorzaakte want wie was wie? In de lezing worden de feiten achter de fictie gezocht en probeert Looper de geheel eigen atmosfeer van Beetsterzwaag te verklaren uit de ook geheel eigen historische lijnen van dit unieke Friese dorp van adel, burgers, boeren en buitenlui.

Persbericht Lezing Van Lynden – 22 sept. 2021

 

vrijdag 10 september –  GEANNULEERD
Uit het groene verleden van Lyndenstein
Spreker: Jan Holwerda, Tuinhistoricus bureau Groen Verleden

 

vrijdag 27 augustus  –  Liefde voor vaderlandse meesters in de schilderkunst
Spreker: Prof. Yme Kuiper, em. bijz. hoogleraar RU Groningen

Particuliere schilderijencollecties in Friese staten en steden 1780-1880.
Al aan het einde van de 18de eeuw gingen rijke (vaak doopsgezinde) burgers in Friesland schilderijen van vaderlandse meesters uit de zeventiende eeuw verzamelen voor hun kunstkabinetten. De Friese landadel volgde hun voorbeeld in hun stadshuizen en states in de decennia daarna. Hoe moeten we deze mode begrijpen? Nationalisme, kunsthandel en de vorming van een nationale elite van  notabelen lijken daarbij een cruciale rol te hebben gespeeld. Hoe omvangrijk waren deze collecties en welke schilders waren vooral populair? En hingen er ook Rembrandts in Friesland tussen 1780 en 1880?

Persbericht Lezing Van Lynden – 27 aug 2021 Buorskip Beetsterzwaag

donderdag 12 augustus – Een vrouwelijke kijk op Van Lyndens Erfenis
Spreker: Dr. Hanna Klarenbeek, conservator bij Paleis Het Loo en auteur van het boek Penseelprinsessen & broodschilderessen. Vrouwen in de beeldende kunst 1808-1913

© Rene den Engelsman

De collectie van Reinhard baron van Lynden en zijn vrouw Maria Catharina van Lynden – Van Pallandt bestond voor het overgrote deel uit schilderijen gemaakt door kunstenaars. Mannen uit Nederland, Frankrijk en Italië die werkzaam waren in de 19de eeuw. Dat wekt misschien de indruk dat er in de kunstwereld in deze periode weinig plek was voor vrouwen om zich als kunstenares te ontplooien. Dat blijkt geenszins het geval. In deze lezing worden de beroepsmogelijkheden voor vrouwelijke kunstenaars verkend aan de hand van twee werken uit de erfenis van de Van Lyndens.

Persbericht Lezing Hanna Klarenbeek – 12 aug 2021

 

donderdag 15 juli 2021 – De collectie Van Lynden-Van Pallandt op waarde geschat
Spreker: Dr. Jenny Reynaerts, senior conservator schilderijen, Rijksmuseum

Het echtpaar Van Lynden-Van Pallandt verzamelde een indrukwekkend aantal van bijna 90 schilderijen, die ze aan het Rijksmuseum nalieten. Een aantal daarvan vormen een vaste waarde in de museumzalen, zoals Arrangement in Yellow and Gray van James Abbot McNeill Whistler,  La Corniche bij Monaco van Monet en Landschap met rotsen en waterval van Gustave Courbet. Het prachtige Oktober van Charles Daubigny is vrijwel altijd in het Van Gogh Museum te bewonderen. In deze lezing wordt een beeld geschetst van de kunsthistorische kwaliteit van de collectie, destijds en nu. Jenny Reynaerts zal ook proberen aan de hand van de verzamelgeschiedenis de smaak van beide echtelieden te traceren.

Persbericht Lezing Jenny Reynaerts – 15 juli

 

vrijdag 2 juli 2021 –  Freule Cornelia de jonge weldoenster
‘Haar geest was veel te groot voor d’ aarde’
Spreker: Dr. Anton van Renssen, zelfstandig historicus; auteur biografie Cornelia van Lynden

Cornelia van Lynden was het enige kind van de baron en barones Boelens van Lynden. Ze overleed in 1880 toen ze nog maar twintig jaar oud was. Met haar stierf het geslacht Boelens van Lynden uit. In haar korte leven maakte ze bij veel mensen een onuitwisbare indruk. Ook in het geheugen van Beetsterzwaag is ze blijven voortleven als een weldoenster. Is dat terecht? Wie was Cornelia en waarom werd (en wordt) ze zo hoog geacht? En wat zijn dat voor een geheimzinnige schriftjes van haar die in de toonzaal van Lyndenstein liggen…?

 

 

De lezingen worden mede mogelijk gemaakt door: