LEZINGEN

Lezingen

Prominente sprekers geven lezingen bij de Tinco tentoonstelling. De lezingen worden gehouden op donderdagavond, van 20-21 uur in het Lycklamahuis (geboortehuis van Tinco), Hoofdstraat 80, 9244 CP Beetsterzwaag.
Dit lezingenprogramma wordt georganiseerd in samenwerking met Cultbee (Stichting Cultuur Beetsterzwaag).

Op verzoek zijn maatwerk lezingen mogelijk voor groepen.
On request lectures in English are possible. Please contact info@historischbeetsterzwaag.nl

Het programma is (de volgorde van de lezingen kan nog veranderen):

21 juni 2018 – Tinco Lycklama en de Foundation, een digitaal avontuur tot leven gewekt.
Spreker: Hans Zijlstra, bestuurslid Tinco Lycklama Foundation.
In Cannes is een Rue Lycklama. Die straatnaam was het begin van veel speurwerk uitmondend in de Tinco Lycklama Foundation. U wordt meegenomen op een (digitale) beeldreis met Tinco, langs bijzondere mensen en plaatsen en de ontdekkingen die de Foundation daarbij deed.

28 juni 2018 – Tinco in de stad van de Perzen.
Spreker: Dr. Corien Vuurman, foto- en cultuurhistoricus.
Tinco’s reis door Perzie en zijn bezoek aan Persepolis worden in een cultuurhistorische context geplaatst.
Corien Vuurman promoveerde op het proefschrift Fascinatie voor Persepolis. Het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden heeft hier  tm 6 mei 2018 een tentoonstelling over.

5 juli 2018 – De vier werelden van jonkheer Tinco.
Spreker: Prof. Dr. Yme Kuiper, emeritus hoogleraar RUG Groningen
Tinco  en de tijd waarin hij leefde: a. afkomst uit Friese (nieuwe) adel; b. de wereld van de (Nederlandse) notabelen met hun buitenplaatsen; c. de aantrekkingskracht van verre, vreemde culturen (oriëntalisme) ; d. de revival van het katholicisme in  tweede helft 19de eeuw.

 

12 juli 2018 – Tinco in Syrië – toen en nu.
Spreker: Theo de Feyter, archeoloog / kunstenaar / Syrië kenner.
In deze lezing wordt de reis van Tinco door Syrië gevolgd aan de hand van de schilderijen  die Theo de Feyter vanaf de jaren negentig tot 2017 in Syrië maakte.  Met aandacht voor de veranderingen in het gebied en de moderne tijd.

 

19 juli – lezing in WOLVEGA
Tinco en de wereldtentoonstelling van Parijs.
Spreker: Gerhild van Rooij, cultuurpublicist en kunstenaar.
Tinco ligt begraven op de begraafplaats van de Sint Franciscuskerk in Wolvega. Bij het graf staat een kapel. De oorspronkelijke (houten) kapel kocht Tinco op de wereldtentoonstelling van Parijs.

Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met de Tsjerkepaad-commissie van de  Franciscuskerk te Wolvega en sluit aan bij de expositie aldaar.

26 juli 2018 – nog niet bekend

2 augustus  2018 – nog niet bekend

9 augustus 2018 – Avonturiers op zoek naar schatten en faam. Archeologie ten tijde van Lycklama.
Spreker: Dr. Lucas Petit, conservator Midden Oosten van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden.
Wie waren er ten tijde van Tinco aan het graven in het Midden Oosten? Hoe ging zo’n opgraving in z’n werk? Wat waren de gevaren? Wat is er gevonden?

16 augustus 2018 – Over maskers en kleding op schilderijen in de Tinco-expositie.
Gerhild van Rooij, cultuurpublicist en kunstenaar.
Op de schilderijen in de Tinco expositie zijn kostbare handgemaakte westerse en oosterse kostuums en maskers te zien. De 19de eeuw was de laatste eeuw waarin de aristocratie zich zeer kostbaar kleedde en verkleedde, zoals op het schilderij “Bal Travesti chez le Baron Lycklama, 1874” (Pierre Tetar van Elven).

 

23 augustus 2018 – Verhalen uit het Lycklamahuis
Jelle Ernst Dickhoff en Jikke Huisman, Beetsterzwaag.
Over de geschiedenis van het gebouw, de bewoners en de hondjes die er woonden, het personeel, de tuinen, over wat Tinco en Julia in hun brieven schrijven over hun bezoeken aan Beetsterzwaag. U krijgt grappige anecdotes te horen en krijgt letterlijk een kijkje in de keuken van het Lycklamahuis.

 

30 augustus 2018 – Friese adel: oars as oars.
Spreker: Bearn Bilker, Stichting Staten en Stinzen.
In Friesland was veel adel. Bijna elk dorp had wel een edel geslacht op een state. Waren de Friese adellijke families anders dan adel elders in het land of in het buitenland? Hoe is de adel ontstaan en hoe is het hen vergaan? Aan de hand van enkele voorbeelden van families, o.a. de Harinxma’s, de Sytzama’s, de Heemstra’s maar ook zeker de Lycklama’s, zullen we stil staan bij de typische trekken van de Friese adel.