LEZINGEN

2024 – ACTUEEL

Evenals vorig jaar organiseert  Sa!Media dit jaar weer de Moanne fan it Erfskip. Met dit initiatief wordt invulling gegeven aan de landelijke maand van de geschiedenis.
Op 23 oktober j.l. was de aftrap met een lezing in Lyndenstein over het kinderziekenhuis Cornelia-Stichting. Sprekers waren Gerda Vermeer en Jan Woudstra. Deze lezing was met ongeveer 50 deelnemers goed bezocht.
Online terugkijken van deze lezing.

 

Vanaf januari 2024 zijn er weer – in samenwerking met Activiteitencentrum It Klaverblêd –  zgn. ´geschiedenismiddagen´ gepland. De data: 31 januari, 28 februari en 20 maart. Aanvang: 14.00 uur. Plaats: It Klaverblêd, de Buorskip.
Deze middagen worden ingevuld door een vrijwilliger van Historisch Beetsterzwaag.

Opgave per mail: aanmelding@historischbeetsterzwaag.nl is verplicht.

Onderwerpen:
31 januari Huize Lyndenstein, digitale rondleiding
28 februari Lauswolt en zijn geschiedenis
20 maart Tinco Lycklama à Nijeholt, een Friese jonker en avonturier.
2023 – GEWEEST

Dinsdag 28 februari 2023 – Lezing Jelle Terluin, amateur-historicus
Over de geschiedenis van het stratenplan en straatnamen in Beetsterzwaag

Straatnamen komen we dagelijks tegen: je vraagt iemand naar zijn of haar adres, je gaat ergens op bezoek, je vult het in op het schermpje van je navigatie-apparatuur… Maar hoe komt die straat aan zijn naam? Voor Historisch Beetsterzwaag is deze vraag aanleiding om een lezing over straatnamen en stratenplan te beleggen op 28 februari a.s..

Binnen het stratenplan is er een heel oud laantje met een recent onthulde naam: de Lomanleane, genoemd naar Jan Loman, kunstenaar  uit Beetsterzwaag. Jan Loman maakte vaak gebruik van het laantje voor zijn dagelijkse wandeling.
Saillant detail: als datum van de lezing is de geboortedag van Jan Loman (1918) gekozen.

Dhr. Jelle Terluin (amateur-historicus) neemt u mee door het 800 jaar oude Beetsterzwaag. Het stratenplan en de nieuwe, maar ook de oude straatnamen (bv. de Boslaan) komen aan bod.

Op 15 november 2023 was er een lezing van Frank Terpstra over Luitje de Goed, in Beetsterzwaag vooral bekend als architect (hij bouwde o.a. het jugendstil pand van de Bakkers van Verloop).
Deze lezing was interessant en werd goed bezocht.

2022 – GEWEEST

Online presentatie Lyndenstein

In het kader van het project ‘De Moanne fan it Erfskip’ in  november 2022 van Sa!Media staat  de presentatie van Sijanda Jelsma Twee eeuwen Huize Lyndenstein online.

Online lezing Jenny Reynaerts

In het kader van het project ‘De Moanne fan it Erfskip’ in  november 2022 van Sa!Media staat  de lezing van Jenny Reynaers  ‘De collectie Van Lynden – Van Pallandt op waarde geschat’  online.
Jenny Reynaerts is senior conservator 19e eeuw van het Rijksmuseum in Amsterdam. Deze lezing was onderdeel van de lezingenserie bij de buitententoonstelling ”Van Lyndens Erfenis” in 2021. Door corona konden maar weinig mensen deze lezingen bijwonen.
Link naar deze lezing  in het geval de bovenstaande link niet werkt:
Lezing Jenny Reynaerts op youtube kanaal SHB

 

 

Woensdag 17 augustus – Lezing Jolande Withuis, auteur van ‘Geen tijd verliezen

Titel lezing: De moed om onvrouwelijk te zijn

In deze lezing maakt u kennis met de auteur van Geen tijd verliezen, de biografie over Jeanne Bieruma Oosting. Jolande Withuis geeft een fascinerende inkijk in het leven van deze veelzijdige en moedige kunstenares. De correspondentie met kunstenaarsvrienden en de intieme brieven van haar ouders waren een goudmijn voor de auteur. Jolande zal in haar lezing o.a. in gaan op hoe zij te werk is gegaan bij het schrijven van deze biografie en wat dat zoal te weeg heeft gebracht.


Hebt u werk van Oosting in uw bezit?

Bezit u zelf werk van Jeanne Oosting, kunt u het vervoeren en wilt u het deze avond laten zien? Dan komen we graag met u in contact! Stuur s.v.p. een bericht naar info@historischbeetsterzwaag.nl, zo mogelijk met foto van het werk. Wij nemen dan contact met u op voor nadere afstemming.

Indeling van de avond:

19:00 uur: inloop en meegebrachte kunstwerken bekijken
19:30 uur: aanvang lezing door Jolande Withuis
20:30 uur: pauze met een drankje, meegebrachte kunstwerken bekijken en boekverkoop
21:00 uur: vragen en discussie
21:30 uur: afsluiting en napraten.

Kosten € 10,00 (incl. drankje)
Plaats: Zalencentrum De Buorskip, Vlaslaan 26, 9244 CH Beetsterzwaag

Deze lezing is georganiseerd in samenwerking met Cultbee (Stichting Cultuur Beetsterzwaag).

 

 

PROGRAMMA 2021 – GEWEEST

Bij de tentoonstelling Van Lyndens Erfenis is een lezingenserie georganiseerd in samenwerking met Cultbee.

Locatie: Zalencentrum De Buorskip, Vlaslaan 26, 9244 CH Beetsterzwaag
Lezing van 20 – 21 uur; ontvangst vanaf 19:30 uur
Entree: 10 euro.

Woensdag 20 oktober – Roodbaards rondwandelingen, een nieuwe kijk op het landschapspark Lyndenstein
Spreker: Els van der Laan-Meijer, landschapsarchitecten groen erfgoedspecialist Noordpeil landschap erfgoed, auteur van  diverse publicaties over de 19e-eeuwse landschapsparken en -tuinen van Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851).

We maken een virtuele wandeling door het park van Lyndenstein in de tijd dat deze werd aangelegd. Vier prachtige ontwerptekeningen, die Roodbaard in opdracht van Frans Godard baron van Lynden (1781-1828) en zijn echtgenoot en later weduwe Cornelia Johanna Maria Borcharen (1789-1864) heeft gemaakt, vertellen het verhaal van een bijzondere aanleg. Wat waren Roodbaards ontwerpideeën en wat zien we daar vandaag de dag nog van terug? Bijzonder is de combinatie van tuinen voor ‘lust en nut’, het genieten van de wandeling met panoramische effecten en verrassende taferelen, zowel langs de slingerende vijverpartij als door de moestuinen en langs aspergebedden. Roodbaard was daarmee zijn tijd ver vooruit, de eetbare tuin was ook in zijn tijd een plek om ‘aangenaam te verpozen’.
https://www.noordpeil.nl/roodbaards-rijkdom/

Persbericht Lezing Van Lynden – 20 okt 2021

 

Woensdag 6 oktober – Een nieuwe blik op 19e eeuwse kunst
Spreker: Janita Baron, kunsthistorica bij nieuwe  blik op kunst, freelance schrijfster en werkzaam bij Museum Dr8888.

We gaan opnieuw kijken naar de o zo bekende Franse kunstenaars: Gustave Courbet, Charles-Francois Daubigny én Oscar Claude Monet. Drie kunstenaars die onderdeel zijn van de tentoonstelling ‘Van Lyndens Erfenis’. Wat vertellen hun (andere) kunstwerken ons? Wat hebben deze mannen eigenlijk gemeen? En, welke nieuwe blik geeft ons dat op de bekende verhalen uit de kunstgeschiedenis? Zeker is dat we eindigen ‘Langs de franse ku(n)st!’ Een plek waar kunstenaars in de negentiende graag komen schilderen én wij ze nu nog steeds kunnen bezoeken.
Tenminste, als we onze blik scherp hebben.

Persbericht Lezing Van Lynden – 6 okt 2021

 

Woensdag 22 september  –  Terug naar Abbingawâld, een schets van Beetsterzwaag 1850-1950
Spreker: Bert Looper, voormalig directeur Tresoar

Met als uitgangspunt de sleutelroman Abbingawâld (=Beetsterzwaag) van de Friese schrijver Sjoerd van der Schaaf, schetst Bert Looper de lokale gemeenschap van Beetsterzwaag in de tweede helft van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw. In korte verhalen geeft Van der Schaaf, die als ambtenaar in het dorp werkte,  een beeld van de bewoners, van hoog tot laag, van arm tot rijk, en beschrijft hij subtiel hoe de gemeenschap van Beetsterzwaag als ‘organisme’ werkte. Pikant en spannend detail is dat het boek bij verschijnen in 1947 nogal wat opschudding veroorzaakte want wie was wie? In de lezing worden de feiten achter de fictie gezocht en probeert Looper de geheel eigen atmosfeer van Beetsterzwaag te verklaren uit de ook geheel eigen historische lijnen van dit unieke Friese dorp van adel, burgers, boeren en buitenlui.

Persbericht Lezing Van Lynden – 22 sept. 2021

 

vrijdag 10 september –  GEANNULEERD
Uit het groene verleden van Lyndenstein
Spreker: Jan Holwerda, Tuinhistoricus bureau Groen Verleden

 

vrijdag 27 augustus  –  Liefde voor vaderlandse meesters in de schilderkunst
Spreker: Prof. Yme Kuiper, em. bijz. hoogleraar RU Groningen

Particuliere schilderijencollecties in Friese staten en steden 1780-1880.
Al aan het einde van de 18de eeuw gingen rijke (vaak doopsgezinde) burgers in Friesland schilderijen van vaderlandse meesters uit de zeventiende eeuw verzamelen voor hun kunstkabinetten. De Friese landadel volgde hun voorbeeld in hun stadshuizen en states in de decennia daarna. Hoe moeten we deze mode begrijpen? Nationalisme, kunsthandel en de vorming van een nationale elite van  notabelen lijken daarbij een cruciale rol te hebben gespeeld. Hoe omvangrijk waren deze collecties en welke schilders waren vooral populair? En hingen er ook Rembrandts in Friesland tussen 1780 en 1880?

Persbericht Lezing Van Lynden – 27 aug 2021 Buorskip Beetsterzwaag

donderdag 12 augustus – Een vrouwelijke kijk op Van Lyndens Erfenis
Spreker: Dr. Hanna Klarenbeek, conservator bij Paleis Het Loo en auteur van het boek Penseelprinsessen & broodschilderessen. Vrouwen in de beeldende kunst 1808-1913

© Rene den Engelsman

De collectie van Reinhard baron van Lynden en zijn vrouw Maria Catharina van Lynden – Van Pallandt bestond voor het overgrote deel uit schilderijen gemaakt door kunstenaars. Mannen uit Nederland, Frankrijk en Italië die werkzaam waren in de 19de eeuw. Dat wekt misschien de indruk dat er in de kunstwereld in deze periode weinig plek was voor vrouwen om zich als kunstenares te ontplooien. Dat blijkt geenszins het geval. In deze lezing worden de beroepsmogelijkheden voor vrouwelijke kunstenaars verkend aan de hand van twee werken uit de erfenis van de Van Lyndens.

Persbericht Lezing Hanna Klarenbeek – 12 aug 2021

 

donderdag 15 juli 2021 – De collectie Van Lynden-Van Pallandt op waarde geschat
Spreker: Dr. Jenny Reynaerts, senior conservator schilderijen, Rijksmuseum

Het echtpaar Van Lynden-Van Pallandt verzamelde een indrukwekkend aantal van bijna 90 schilderijen, die ze aan het Rijksmuseum nalieten. Een aantal daarvan vormen een vaste waarde in de museumzalen, zoals Arrangement in Yellow and Gray van James Abbot McNeill Whistler,  La Corniche bij Monaco van Monet en Landschap met rotsen en waterval van Gustave Courbet. Het prachtige Oktober van Charles Daubigny is vrijwel altijd in het Van Gogh Museum te bewonderen. In deze lezing wordt een beeld geschetst van de kunsthistorische kwaliteit van de collectie, destijds en nu. Jenny Reynaerts zal ook proberen aan de hand van de verzamelgeschiedenis de smaak van beide echtelieden te traceren.

Persbericht Lezing Jenny Reynaerts – 15 juli

 

vrijdag 2 juli 2021 –  Freule Cornelia de jonge weldoenster
‘Haar geest was veel te groot voor d’ aarde’
Spreker: Dr. Anton van Renssen, zelfstandig historicus; auteur biografie Cornelia van Lynden

Cornelia van Lynden was het enige kind van de baron en barones Boelens van Lynden. Ze overleed in 1880 toen ze nog maar twintig jaar oud was. Met haar stierf het geslacht Boelens van Lynden uit. In haar korte leven maakte ze bij veel mensen een onuitwisbare indruk. Ook in het geheugen van Beetsterzwaag is ze blijven voortleven als een weldoenster. Is dat terecht? Wie was Cornelia en waarom werd (en wordt) ze zo hoog geacht? En wat zijn dat voor een geheimzinnige schriftjes van haar die in de toonzaal van Lyndenstein liggen…?

 

 

De lezingen in 2021 zijn mede mogelijk gemaakt door: