LEZINGEN

Bij de tentoonstelling Van Lyndens Erfenis wordt een lezingenserie georganiseerd in samenwerking met Cultbee.

Locatie: Zalencentrum De Buorskip, Vlaslaan 26, 9244CH Beetsterzwaag
Lezing van 20 – 21 uur; ontvangst vanaf 19:30 uur
Entree: 10 euro.

Op basis van de 1,5 m regel is er plek voor 60 personen.
Er is geen test of vaccinatiebewijs nodig.

Kaarverkoop:
Online via de bestelknop bij de lezing, zie hieronder.
Op zaterdag- en zondagmiddag  van 13-16 uur in de tentoonstelling in de overtuin van Lyndenstein (naast Hoofdstraat 12) en op de avond zelf bij de kassa aan de zaal.

 

vrijdag 2 juli 2021 – Freule Cornelia de jonge weldoenster
‘Haar geest was veel te groot voor d’ aarde’
Spreker: Anton van Renssen, zelfstandig historicus; auteur biografie Cornelia van Lynden

Cornelia van Lynden was het enige kind van de baron en barones Boelens van Lynden. Ze overleed in 1880 toen ze nog maar twintig jaar oud was. Met haar stierf het geslacht Boelens van Lynden uit. In haar korte leven maakte ze bij veel mensen een onuitwisbare indruk. Ook in het geheugen van Beetsterzwaag is ze blijven voortleven als een weldoenster. Is dat terecht? Wie was Cornelia en waarom werd (en wordt) ze zo hoog geacht? En wat zijn dat voor een geheimzinnige schriftjes van haar die in de toonzaal van Lyndenstein liggen…?

koop een kaartje voor deze lezing

U kunt ook een mailtje sturen naar info@historischbeetsterzwaag.nl en het juiste bedrag overmaken op NL78 RABO 0314 9567 78 t.n.v. St. Historisch Beetsterzwaag, onder vermelding van ‘LEZING 1’ en uw naam en email adres of telefoonnummer.

 

donderdag 15 juli 2021 – De collectie Van Lynden-Van Pallandt op waarde geschat
Spreker: Dr. Jenny Reynaerts, senior conservator schilderijen, Rijksmuseum

Het echtpaar Van Lynden-Van Pallandt verzamelde een indrukwekkend aantal van bijna 90 schilderijen, die ze aan het Rijksmuseum nalieten. Een aantal daarvan vormen een vaste waarde in de museumzalen, zoals Arrangement in Yellow and Gray van James Abbot McNeill Whistler,  La Corniche bij Monaco van Monet en Landschap met rotsen en waterval van Gustave Courbet. Het prachtige Oktober van Charles Daubigny is vrijwel altijd in het Van Gogh Museum te bewonderen. In deze lezing wordt een beeld geschetst van de kunsthistorische kwaliteit van de collectie, destijds en nu. Maar ik zal ook proberen aan de hand van de verzamelgeschiedenis de smaak van beide echtelieden te traceren.

koop een kaartje voor deze lezing

 

De volgende lezing is op donderdag 12 augustus en wordt gegeven door Hanna Klarenbeek, auteur van het boek Penseelprinsessen over vrouwen in de kunst. Nadere gegevens over deze lezing volgen.

Hierna komen er nog drie lezingen. De sprekers zijn Yme Kuiper (vrijdag 27 augustus), Jan Holwerda ( vrijdag 10 september) en Bert Looper (datum nog niet zeker).