Voormalige notariswoning

 

Hoofdstraat 62

Dit huis is begin 19e eeuw gebouwd. In 1868 werd het  gekocht door Rijnhard baron van Harinxma thoe Slooten, die het door de Leeuwarder architect Herman Rudolf Stoet  liet verbouwen en verhogen met een extra verdieping. In die tijd zijn ook de klassiek getande gootlijst en de omlijste neo-klassicistische ingangspartij aangebracht. De Baron lief het naastgelegen huis afbreken en vervangen door een koetshuis met stal en koetsierswoning.

Rijnhard baron van Harinxma thoe Slooten was in 1841 geboren in Drachten. Hij was jarenlang kantonrechter in Beetsterzwaag. Hij trouwde in 1872 met Adriana Johanna Wilhelmina barones van Sytzama. Het echtpaar kreeg twee kinderen. Toen de barones vijf jaar later op 25-jarige leeftijd overleed verhuisde de baron met zijn kinderen naar Lauswolt (tegenwoordig een hotel). Dit huis had hij, inclusief het hele landgoed, voor 100.000 gulden gekocht van Augustinus Lycklama à Nijeholt, die het huis had laten bouwen en het zelf bewoonde. Volgens de overlevering werd de koop beklonken op een oudejaarsavond, toen beide mannen ‘in slokje op hiene’.

In 1928 werd Hoofdstraat 62 door  de dochter / erfgename van de baron (Adriana Janke van Harinxma thoe Slooten) verkocht aan de familie de Herder, die er een dependance van hun hotel van maakten. In 1954 kwam het huis in handen van de gemeente Opsterland, die het verbouwde tot bureau gemeentewerken. Sinds 1990 wordt het huis particulier bewoond. Deze bewoners hebben het huis gerestaureerd en veel originele details teruggebracht. Hierbij is o.a. gebruik gemaakt van oude onderdelen en materialen afkomstig uit het Eysingahuis, welke teruggaan op 1870.

Geraadpleegde bron: artikel van Tjeerd Mellema uit Het  Timplaan, 1997 nr 3