Van Teyens Fundatie

Kerkepad Oost 18

De familie Van Teyens vestigde zich in Beetsterzwaag aan de vooravond van de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648). Ze speelde een belangrijke rol in het gemeentebestuur van Opsterland en Saco, kleinzoon van de eerste Van Teyens in Beetsterzwaag, richtte de Opsterlandse Veencompagnie op.

Dit pand is in 1858 gebouwd in opdracht van Etta en Oene van Teyens. Zij waren broer en zus, beide niet getrouwd. Een deel van hun vermogen werd ondergebracht in de Van Teyens Fundatie.

De woning werd gebouwd voor zes dames ‘uit de mingegoede stand’ die er hun laatste levensjaren zonder zorgen mochten doorbrengen. Het waren bijvoorbeeld dames die tot op hoge leeftijd bij de adel hadden gewerkt.

Het bestuur van de stichting werd en wordt nog steeds gevormd door een college van regenten en regentessen. In 1921 besloot het bestuur het huis uit te breiden met vijf kamers. In 1958, bij het 100-jarig bestaan, kregen de dames centrale verwarming. Sinds 2002 wonen hier geen dames meer maar zit er een huisartsenpraktijk in het pand.

De Van Teyens Fundatie ondersteunt financieel allerlei maatschappelijke initiatieven in de gehele gemeente Opsterland. Een mooie erfenis.

www.vanteyensfundatie.nl