Sint Hippolytuskerk

Achterwei 6, Olterterp

De kerk is rond 1500 gebouwd in gele en rode kloostermoppen. De oost muur heeft een trapgevel, waarbij de traptreden van ezelsruggen zijn voorzien. Ook de westelijke gevel heeft aan weerszijden van de toren een trapgevel.
De kerk was sinds de achttiende eeuw min of meer de privékapel van de familie Van Boelens, die hier een buiten had en een groot deel van de gronden rond Olterterp bezat. In 1912-1913 is de kerk gerestaureerd in opdracht van mevrouw B.W.T. Sandberg Van Boelens.
Binnen vallen meteen de grote grafstenen van de Van Boelens en die van de aangetrouwde Lycklama à Nijeholts op. Het Van Boelenswapen is te herkennen aan de eikeltjes en de vlasbloem, een herinnering aan het vlas dat hier verbouwd werd. De vijf rouwborden in de kerk stammen uit de achttiende eeuw en zijn van de families Lycklama à Nijeholt en Van Boelens.
De toren is aangebouwd in 1744. Ayzo Van Boelens en Rinske Lycklama à Nijeholt betaalden hiervoor 500 gulden, zoals te lezen is op de gedenksteen boven de ingang van de kerk.
De kerk is sinds 1996 eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De toren is eigendom van de gemeente Opsterland.