Lycklamahûs

Hoofdstraat 80

In 1823 kocht Catharina Aebinga van Humalda (1758-1835), weduwe van Rijnhard baron van Lynden (1742-1819), een arbeiderswoning die op de plek stond van het huidige Lycklamahûs. Ze liet het oude pand afbreken en er een nieuwe woning plaatsen zonder verdieping.
Na haar overlijden in 1835 erfde haar (stief)kleindochter jonkvrouw Ypkjen Hillegonda van Eysinga (1815-1854) het huis. Zij trouwde in 1836 met de burgemeester van Opsterland, jonkheer Jan Anne Lycklama à Nijeholt (1809‑1891). Na het overlijden van zijn vrouw liet Lycklama het huis in 1857 vergroten door het plaatsen van een tweede verdieping, waarbij de oude kap werd opgevijzeld.
Na zijn overlijden in 1891 erfde zijn dochter, freule Eritia Ena Romelia Lycklama à Nijeholt (1845‑1902), deze woning. Anna Grundtmann (1893‑1960) en jonkheer Joan de Jonge van Zwijnsbergen (1883‑1971) waren de laatste bewoners. Dit echtpaar stierf kinderloos.
In 1971 werd het huis door de gemeente Opsterland gekocht en sinds 1977 maakt het deel uit van het gemeentehuis. Tegenwoordig is het Lycklamahûs een gewilde trouwlocatie.
Aan de oostzijde van het Lycklamahûs staat het voormalige koetshuis (tegenwoordig de Raadszaal van de gemeente) en aan de westzijde is de voormalige tuinmanswoning te vinden.

www.statenstinzen.nl/staten-en-stinzen/lycklamahuis/