Huis-met-de-arend

Hoofdstraat 70

Het anker in de gevel draagt het jaartal 1754, maar het pand is ouder. In het begin van de 18e eeuw was Johannes Lammerts de eerste eigenaar. Hij verkocht in 1734 het pand aan twee linnenwevers, die het op hun beurt in 1753 weer verkopen aan Timmerman Sake Annes. Die verbouwt het huis en verhoogt het met een verdieping. In het gevelanker legt hij het verbouwingsjaar vast. Vermoedelijk is de nu nog aanwezige adelaar toen op de schoorsteen geplaatst.
Via een openbare veiling in 1890 wordt het huis voor 2100 gulden verkocht aan beurtschipper en winkelier Bouwe Durks Schroor (1864-1929). Hij vestigt er een winkel waar onder andere de befaamde Van Ouds Beroemde Schroor’s Friesche Boterballetjes gefabriceerd en verkocht werden.
Na het overlijden van het echtpaar Schroor wordt Syb Hellinga (1926-2000) de nieuwe eigenaar. Samen met architect Germ Brouwer uit Beetsterzwaag volgt een grondige verbouwing en restauratie, waarna in 1995 galerie Hellinga open gaat.

Uit deze galerie is na het overlijden van Hellinga Kunsthuis SYB voortgekomen. Het is een artist-in-residency voor hedendaagse kunstenaars die er zes weken mogen verblijven om te werken in de luwte van de (kunst)wereld.

http://kunsthuissyb.nl/over-syb/geschiedenis/