Harinxmastate

Van Harinxmaweg 1

Dit monumentale landhuis werd in 1843 in Beetsterzwaag gebouwd door Maurits Pico Diderik baron van Harinxma thoe Slooten (1804‑1876), grietman van Smallingerland. Vanwege het zogeheten Klokoproer in Drachten in 1842 legde hij zijn ambt van grietman neer, waarna hij met zijn gezin naar Beetsterzwaag verhuisde. Zijn woning in Drachten liet hij afbreken en in neoclassicistische stijl herbouwen op een stuk grond dat hij van zijn schoonmoeder, Eritia Ena Romelia barones van Lynden (1787‑1856), had gekocht.
Het blokvormige gebouw werd geheel gepleisterd en de voorgevel werd voorzien van een driehoekig fronton. In 1877 werd het pand vergroot en bij een verbouwing in 1929 werd de voorzijde van het gebouw ingrijpend gewijzigd om een statig effect te bewerkstelligen. Deze markante state wordt nog steeds door de familie bewoond. Het bijbehorende park in Engelse landschapsstijl werd in 1845 aangelegd door de bekende tuin- en landschapsarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782‑1851).

Rondom Harinxmastate ligt 180 hectare bos. Voor de instandhouding, het onderhoud en restauratie van het bezit zijn de eigenaren aangewezen op de inkomsten uit het landgoed. Daarvoor worden land en boerderijen verpacht, het bos geëxploiteerd en beheert de familie een eigen biologisch landbouwbedrijf en een kleine boomkwekerij.