Fockensstate

 

 

Beetsterweg 2

De 400 jaar oude Fockensstate met zijn eclectische voorgevel is de oudste state in Beetsterzwaag. Het huis ontleent zijn naam aan Oud Fockens, dat begin 17de eeuw werd gebouwd door Martinus Fockens, die in 1614 grietman van Opsterland werd. Fockens kocht destijds aan de westkant van Beetsterzwaag een stuk grond waar hij in 1616 een boerderij – een ‘seer schoon huys’ – liet bouwen met een gracht eromheen.

Na het uitsterven van de familie Fockens komt het goed in 1692 door vererving in handen van de familie Van Teyens, die hier woonde tot het uitsterven van deze familie in 1866. Saco van Teyens liet het huis in 1853 vernieuwen. Diens erfgenaam, Marcus van Heloma (1847-1922), verhuurt het gebouw in 1863 aan Binnert Philip baron van Harinxma thoe Slooten (1839-1923), die hier met zijn vrouw en tien kinderen heeft gewoond tot hij werd benoemd tot ‘Commissaris des Konings’ in Friesland (1878).

In 1879 liet Van Heloma het voorgebouw grotendeels afbreken en vervangen door de huidige gepleisterde en dwarsgeplaatste boerenwoning in neoclassicistische stijl, naar ontwerp van architect Luitje de Goed (1853-1926). Let op de karakteristieke zogeheten ezelstal achteraan het erf, met in de voorgevel twee hoefijzervormige deuropeningen. Deze 19de-eeuwse schuur stamt uit de 18de eeuw Fockensstate is nu Atelier en Expositieruimte.