Eysingahuis

Hoofdstraat 46

Het Eysingahuis  bestond al in de 17e eeuw en heette oorspronkelijk Hemmingahuis. Het huis werd gebouwd door Johannes Martinus Hemminga, die in zijn testament liet vastleggen dat het huis met bijbehorende landerijen binnen de familie moest vererven. Dit werd al snel een vererving in vrouwelijke lijn.
Via kleinzoon Ayso van Boelens kwam het in het bezit van diens achterkleindochter jonkvrouw Ypkjen Hillegonda van Eysinga. Zij was getrouwd met de burgemeester van Opsterland, jonkheer Jan Anne Lycklama à Nijeholt. Het burgemeestersgezin woonde in het Lycklamahuis (Hoofdstraat 80).

Vervolgens erfde hun zoon jonkheer Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt het huis. Hij liet het in 1870 verbouwen en richtte het in als museum voor oudheden en oosterse kunst, nadat hij was teruggekomen van een avontuurlijke reis van drie en half jaar door de Oriënt.
In 1929 heeft heeft dichter en romanschrijver Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936) kort in het Eysingahuis gewoond. Hij was toen waarnemend huisarts in Beetsterzwaag.
In de gevel van het huis zit een steen met een haiku van de Opsterlandse kunstenaar Jan Loman (1918-2006) opgedragen aan Slauerhoff. Jan Loman is vooral bekend vanwege zijn ontwerp van het logo van de Waddenvereniging.

www.eysingahuis.nl