Dorpskerk

Van Lyndenlaan 5

De huidige Dorpskerk van Beetsterzwaag is gebouwd in 1803‑1804 en destijds geplaatst op de fundering van de vorige, middeleeuwse kerk met zadeldaktoren. De nieuwbouw werd gefinancierd, ieder voor de helft, door de families Van Lynden en Van Teyens, die daarvoor als dank een zogeheten herenbank in de kerk verwierven.
Uit de inrichting van de middeleeuwse kerk zijn de 17de‑eeuwse preekstoel, het 18de-eeuwse doophek, een koperen kaarsenkroon en waarschijnlijk ook de koperen kandelaars en blakers teruggeplaatst in de nieuwe kerk. De klok uit 1793 is eveneens bewaard gebleven.

Het Van Dam‑orgel, in 1856 gebouwd door Lambertus van Dam & Zonen uit Leeuwarden, was een geschenk van Cornelia Johanna Maria barones van Lynden (1789‑1864), ter herinnering aan haar op 25-jarige leeftijd overleden dochter Ypkjen Hillegonda Luden (1826‑1851). Het orgel heeft ƒ 2.450 gekost.
Op het kerkhof bevindt zich onder meer de grafkelder van de familie Van Harinxma thoe Slooten, waar nog steeds overledenen uit dit oude Friese adellijke geslacht worden bijgezet.
De kerk is gerestaureerd in 1967. De 19de‑eeuwse banken zijn vervangen en het oude doophek is deels herplaatst. Ook de grafkelder van de families Fockens en Van Teyens is toen hersteld.

Op het kerkhof zijn meer graven te vinden met een bijzonder verhaal.
Links van de ingang van de kerk is een graf met een graftrommel. Deze graftrommel is in 1930 geplaatst op het graf van een jongen van 15 jaar en is met steun van de Van Teyensfundatie gerestaureerd in 2021. In Friesland zijn nog ongeveer 300 graftrommels.

Achtergrondinformatie over graftrommels.