DOELSTELLING

De statutaire doelstelling van Stichting Historisch Beetsterzwaag is:

 1. Bevordering van de kennis van de geschiedenis van het plaatselijk (Beetsterzwaag, Beets en Olterterp) cultureel erfgoed, door middel van:
  – het verrichten van studie en archiefonderzoek
  – het bevorderen van de deskundigheid
  – het beheren en inrichten van een eigen archief en archiefruimte
  – het uitgeven van publicaties
  – het uitgeven van van een tijdschrift/nieuwsbrief
  – het houden van lezingen
  – het inrichten van (permanente) exposities (oudheidkamer)
  – het organiseren van excursies en wandelingen
  – het geven van cursussen
  – het ontwikkelen van en/of meewerken aan educatieve projecten voor scholen, musea, archieven etcetera
  – het begeleiden van leerlingen die een werkstuk maken
  – het organiseren van activiteiten
 2. Bevordering van de instandhouding van het plaatselijk cultureel erfgoed:
  – Het adviseren inzake het gemeentelijke monumentenbeleid, beschermd stads- en dorpsgezicht, gemeentelijke monumenten en het beeldkwaliteitsplan.
  – Het van zich laten horen als belangrijke gebouwen ofhistorische structuren dreigen te verdwijnen.
  – Het beheren van lokaal erfgoed.
  – Het doen restaureren van lokaal erfgoed.