PARTNERS

 

 

PARTNERS

Het Tinco project is onderdeel van het Mienskip programma van Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad 2018. Daarnaast Doen we ook mee aan het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed.

Het project komt tot stand met steun van velen. Naast de vrijwilligers van Stichting Historisch Beetsterzwaag en van de Tinco Lycklama Foundation zijn dat in de eerste plaats het Musée de la Castre in Cannes, de gemeente Cannes en de gemeente Opsterland.

Comité van Aanbeveling:

– drs. A.A.M. Brok, commissaris van de Koning in de Provincie Fryslân
– Ernst Huisman, historicus Beetsterzwaag
Yme Kuiper, emeritus-hoogleraar in Groningen
– David Lisnard, burgemeester van Cannes
Lucas Petit, curator Midden Oosten Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden
– Peter van Santen, honorair-consul Zuid-Frankrijk / Nice
– Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland
– Harry Tupan, algemeen directeur Drents Museum

Financieel gezien wordt het project mogelijk gemaakt door:

SUBSIDIEGEVERS:

Gemeente Opsterland homepageProvincie Fryslân

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDSEN: 

 

 

 

 

             

 

 

HOOFDSPONSOR RABOBANK
DRACHTEN FRIESLAND OOST:

 

 

 

 

 

IN SAMENWERKING MET: