ANBI GEGEVENS

ANBI GEGEVENS

Stichting Historisch Beetsterzwaag dient binnenkort een aanvraag in bij de belastingdienst om de ANBI status te verwerven. Hierdoor wordt het mogelijk om fiscaal gunstige schenkingen aan onze Stichting te doen.  Op deze pagina staan de verplichte gegevens om de ANBI status te kunnen verkrijgen.

Naam Instelling: Stichting Historisch Beetsterzwaag
Postadres: Foarmear 9, 9244 HA Beetsterzwaag

Doelstelling:
I. Bevordering van de kennis van de geschiedenis van het plaatselijk (Beetsterzwaag, Nij Beets en Olterterp) cultureel erfgoed.
II. Bevordering van de instandhouding van het plaatselijk cultureel erfgoed.

Beleidsplan <volgt>

Functie en namen bestuurders:
Voorzitter: Nardus Huiskes
Secretaris: Sijanda Jelsma
Penningmeester: Heleen Verhage

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.
De Stichting heeft geen personeel in dienst.

Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2017

Bankgegevens:
IBAN : NL78RABO 0314 9567 78 t.n.v. Stichting Historisch Beetsterzwaag

KvK nummer: 67408958
RSIN: 856973749