ACHTERGRONDINFO EN LINKS

ACHTERGRONDINFO EN LINKS

Persberichten

Persbericht 1 – 28 april 2018

Persbericht Tinco Tentoonstelling – Beetsterzwaag in 2018 KV

 

 

 

 

Publicaties over Beetsterzwaag

 

Op 18 mei 2018  is het boek Beetsterzwaag, Beets en Olterterp in Historisch Perspectief, verschenen, samengesteld door Jelle Terluin, omvang 600 pagina’s. Het boek is te bestellen door een mail te sturen naar Terluin@beetsterzwaag.org.

 

 

 

 

Ronald van Immerseel en Peter Verhoeff – Statig Beetsterzwaag, Parklandschap rond een Fries dorp.
Uitgeverij Matrijs, 2016. ISBN 978 90 5345 497 8.

 

 

 

 

  • Ernst Huisman – Een kilometer adellijke huizen in Beetsterzwaag.
    Monument van de Maand. Jaargang 1, deel 6. 1986. (Niet meer verkrijgbaar)

 

 

In het Nieuwsblad van het Noorden van 31 oktober 1986 staat een lezenswaardig  artikel naar aanleiding van dit boek van Ernst Huisman.

Links