WIE ZIJN WIJ

WIE ZIJN WIJ ?

De Stichting Historisch Beetsterzwaag is voorgekomen uit de Werkgroep Rondleidingen die al langer bestond in Beetsterzwaag en is opgericht in december 2016.

Wij zijn een aantal enthousiaste vrijwilligers, die zonder winstoogmerk ons mooie dorp Beetsterzwaag aan alle belangstellenden willen laten zien. Een belangrijke activiteit is het organiseren van rondleidingen langs historisch Beetsterzwaag.

Ons bestuur bestaat uit:
– Nardus Huiskes,  Voorzitter
– Sijanda Jelsma, Secretaris
– Heleen Verhage, Penningmeester

Naast het bestuur zijn er enkele werkgroepen, waaronder de werkgroep die zich bezig houdt met de Tinco tentoonstelling die in de zomer van 2018 naar Beetsterzwaag zal komen.

Contact: info@historischbeetsterzwaag.nl

Stichting Historisch Beetsterzwaag is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nr. 67408958.